Amphenol

לחדד:

>

מילות המפתח

מילות המפתח
>

מחיר טווח

טווח המחירים
לחדד
Amphenol AT04 2P מחבר תבליט הכנס, סדרה ישרה (מחברים): במספר כולל של פינים: 2 1 pc (עם) מכירה
Amphenol AT04 2P מחבר תבליט הכנס, סדרה ישרה (מחברים): במספר כולל של פינים: 2 1 pc (עם) 3.95 ש"ח 2.95 ש"ח
Amphenol MA1RAP1201 מחבר תבליט שקע שרוול סדרה (מחברים): MotionGrade™ מספר כולל של סיכות: 12 1 pc (עם) מכירה
Amphenol MA1RAP1201 מחבר תבליט שקע שרוול סדרה (מחברים): MotionGrade™ מספר כולל של סיכות: 12 1 pc (עם) 69 ש"ח 59 ש"ח
Amphenol MA1JAE1600 מחבר תבליט הכנס, סדרה ישרה (מחברים): מספר כולל™ המספר הכולל של סיכות: 16 1 pc (עם) מכירה
Amphenol MA1JAE1600 מחבר תבליט הכנס, סדרה ישרה (מחברים): מספר כולל™ המספר הכולל של סיכות: 16 1 pc (עם) 69 ש"ח 59 ש"ח
Amphenol MA1CAP1600 מחבר תבליט מחבר, סדרה ישרה (מחברים): מספר כולל™ המספר הכולל של סיכות: 16 1 pc (עם) מכירה
Amphenol MA1CAP1600 מחבר תבליט מחבר, סדרה ישרה (מחברים): מספר כולל™ המספר הכולל של סיכות: 16 1 pc (עם) 74 ש"ח 64 ש"ח
Amphenol MA1LAE1600 מחבר תבליט שקע שרוול, פינים ישרים סדרה (מחברים): מ™ הכולל מספר כולל של סיכות: 16 1 pc (עם) מכירה
Amphenol MA1LAE1600 מחבר תבליט שקע שרוול, פינים ישרים סדרה (מחברים): מ™ הכולל מספר כולל של סיכות: 16 1 pc (עם) 36.95 ש"ח 29.95 ש"ח
Amphenol 50-54931-1 מחבר תבליט חולץ סדרות (מחברים): מ™ 1 pc (ים) מכירה
Amphenol 50-54931-1 מחבר תבליט חולץ סדרות (מחברים): מ™ 1 pc (ים) 59 ש"ח 54 ש"ח
Amphenol MA1LAP1200 מחבר תבליט שקע שרוול, פינים ישרים סדרה (מחברים): מ™ הכולל מספר כולל של סיכות: 12 1 pc (עם) מכירה
Amphenol MA1LAP1200 מחבר תבליט שקע שרוול, פינים ישרים סדרה (מחברים): מ™ הכולל מספר כולל של סיכות: 12 1 pc (עם) 36.95 ש"ח 29.95 ש"ח
Amphenol MA1LAP1700 מחבר תבליט שקע שרוול, פינים ישרים סדרה (מחברים): מ™ הכולל מספר כולל של סיכות: 17 1 pc (עם) מכירה
Amphenol MA1LAP1700 מחבר תבליט שקע שרוול, פינים ישרים סדרה (מחברים): מ™ הכולל מספר כולל של סיכות: 17 1 pc (עם) 36.95 ש"ח 33.95 ש"ח
Amphenol LTW 2611-0701-03 חיישן/למפעיל מובנה שקע מחבר, ישר 1 pc (עם) מכירה
Amphenol LTW 2611-0701-03 חיישן/למפעיל מובנה שקע מחבר, ישר 1 pc (עם) 99 ש"ח 89 ש"ח
Amphenol LTW 2660-0014-01 מחבר תבליט תקע, סדרת טעינה אנכית (מחברים): מספר BD כולל של סיכות: 12 1 pc (ים) מכירה
Amphenol LTW 2660-0014-01 מחבר תבליט תקע, סדרת טעינה אנכית (מחברים): מספר BD כולל של סיכות: 12 1 pc (ים) 33.95 ש"ח 29.95 ש"ח
Amphenol LTW 2612-0801-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים כובע מגן 1 pc (עם) מכירה
Amphenol LTW 2612-0801-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים כובע מגן 1 pc (עם) 16.95 ש"ח 13.95 ש"ח
Amphenol LTW 2660-0169-01 מחבר תבליט שקע, סדרה ישרה (מחברים): המספר הכולל של הפינים: 8 1 pc (ים) מכירה
Amphenol LTW 2660-0169-01 מחבר תבליט שקע, סדרה ישרה (מחברים): המספר הכולל של הפינים: 8 1 pc (ים) 74 ש"ח 64 ש"ח
Amphenol LTW 2610-0401-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים שקע, מובנה לא. של פינים (RJ): 8P8C 1 pc מכירה
Amphenol LTW 2610-0401-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים שקע, מובנה לא. של פינים (RJ): 8P8C 1 pc 59 ש"ח 54 ש"ח
Amphenol LTW 2610-0402-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים שקע, ישר, שקע, זווית ימין לא. של פינים (RJ): 8P8C 1 pc מכירה
Amphenol LTW 2610-0402-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים שקע, ישר, שקע, זווית ימין לא. של פינים (RJ): 8P8C 1 pc 69 ש"ח 59 ש"ח
Amphenol LTW 2660-0162-01 מחבר תבליט שקע, סדרה ישרה (מחברים): המספר הכולל של הפינים: 12 1 pc (ים) מכירה
Amphenol LTW 2660-0162-01 מחבר תבליט שקע, סדרה ישרה (מחברים): המספר הכולל של הפינים: 12 1 pc (ים) 94 ש"ח 84 ש"ח
Amphenol MA1CAE1200 מחבר תבליט מחבר, סדרה ישרה (מחברים): מספר כולל™ המספר הכולל של סיכות: 12 1 pc (עם) מכירה
Amphenol MA1CAE1200 מחבר תבליט מחבר, סדרה ישרה (מחברים): מספר כולל™ המספר הכולל של סיכות: 12 1 pc (עם) 54 ש"ח 40.95 ש"ח
Amphenol LTW 2610-0605-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים מארז מחבר RJ45 לא. של פינים (RJ): 8P8C 1 pc מכירה
Amphenol LTW 2610-0605-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים מארז מחבר RJ45 לא. של פינים (RJ): 8P8C 1 pc 20.95 ש"ח 17.95 ש"ח
Amphenol LTW 2660-0167-01 מחבר תבליט שקע, סדרה ישרה (מחברים): המספר הכולל של הפינים: 6 1 pc (ים) מכירה
Amphenol LTW 2660-0167-01 מחבר תבליט שקע, סדרה ישרה (מחברים): המספר הכולל של הפינים: 6 1 pc (ים) 54 ש"ח 47.95 ש"ח
Amphenol LTW 2660-0137-01 מחבר תבליט תקע, סדרות ישרות (מחברים): מספר הפינים הכולל של BD: 6 1 pc (ים) מכירה
Amphenol LTW 2660-0137-01 מחבר תבליט תקע, סדרות ישרות (מחברים): מספר הפינים הכולל של BD: 6 1 pc (ים) 54 ש"ח 47.95 ש"ח
Amphenol LTW 2611-0402-01 חיישן/מפעיל מובנה שקע מחבר, מובנה, שקע, זווית ימין לא. של פינים (RJ): 8P8C 1 pc מכירה
Amphenol LTW 2611-0402-01 חיישן/מפעיל מובנה שקע מחבר, מובנה, שקע, זווית ימין לא. של פינים (RJ): 8P8C 1 pc 69 ש"ח 59 ש"ח
Amphenol SC000035 מחבר תבליט יחיד לאיש קשר סדרה Pin (מחברים): מ™ 1 pc (ים) מכירה
Amphenol SC000035 מחבר תבליט יחיד לאיש קשר סדרה Pin (מחברים): מ™ 1 pc (ים) 3.95 ש"ח 2.95 ש"ח
Amphenol MA1LAE1200 מחבר תבליט שקע שרוול, פינים ישרים סדרה (מחברים): מ™ הכולל מספר כולל של סיכות: 12 1 pc (עם) מכירה
Amphenol MA1LAE1200 מחבר תבליט שקע שרוול, פינים ישרים סדרה (מחברים): מ™ הכולל מספר כולל של סיכות: 12 1 pc (עם) 36.95 ש"ח 29.95 ש"ח
Amphenol LTW 2612-0402-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים שקע, ישר 1 pc (עם) מכירה
Amphenol LTW 2612-0402-01 חיישן/מפעיל כבל נתונים שקע, ישר 1 pc (עם) 29.95 ש"ח 25.95 ש"ח
Amphenol MA3CG-S1 הכבל של מחבר התבליט סדרות (מחברים): מולוציון™ 1 pc (ים) מכירה
Amphenol MA3CG-S1 הכבל של מחבר התבליט סדרות (מחברים): מולוציון™ 1 pc (ים) 44.95 ש"ח 33.95 ש"ח
Amphenol SC000044 מחבר תבליט יחיד צור קשר עם סדרת Socket (מחברים): מ™ 1 pc (ים) מכירה
Amphenol SC000044 מחבר תבליט יחיד צור קשר עם סדרת Socket (מחברים): מ™ 1 pc (ים) 2.95 ש"ח
Amphenol AT60 20 0122 C מחבר תבליט יחיד איש קשר בסדרה Pin (מחברים): ב 100 pc (עם) מכירה
Amphenol AT60 20 0122 C מחבר תבליט יחיד איש קשר בסדרה Pin (מחברים): ב 100 pc (עם) 54 ש"ח 47.95 ש"ח
Amphenol C146 10F006 000 1 דיור הרכבה, אורך נעילת מחברים בעלי תפקיד כבד מכירה
Amphenol C146 10F006 000 1 דיור הרכבה, אורך נעילת מחברים בעלי תפקיד כבד 59 ש"ח 40.95 ש"ח
Amphenol C146 10N010 500 1 מגורים שקע, החוצה נעילה Amphenol C146 10N010 500 1 C146 10N010 500 1 החובה הכבדה connectorsIndustrial התחברות מלבן מכירה
Amphenol C146 10N010 500 1 מגורים שקע, החוצה נעילה Amphenol C146 10N010 500 1 C146 10N010 500 1 החובה הכבדה connectorsIndustrial התחברות מלבן 139 ש"ח 119 ש"ח
Amphenol T 3374 501 מחבר תבליט תקע, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של סיכות: 5 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3374 501 מחבר תבליט תקע, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של סיכות: 5 1 pc (עם) 40.95 ש"ח 25.95 ש"ח
Amphenol C016 20F003 100 10 כבל מחבר זוויתי C16-1 מכירה
Amphenol C016 20F003 100 10 כבל מחבר זוויתי C16-1 84 ש"ח 74 ש"ח
Amphenol T 3274 501 מחבר תבליט תקע, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של סיכות: 3 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3274 501 מחבר תבליט תקע, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של סיכות: 3 1 pc (עם) 47.95 ש"ח 29.95 ש"ח
Amphenol T 3636 001 מחבר תבליט מחבר, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 12 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3636 001 מחבר תבליט מחבר, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 12 1 pc (עם) 119 ש"ח 84 ש"ח
Amphenol T 3506 000 מחבר תבליט תקע, הרכבה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 8 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3506 000 מחבר תבליט תקע, הרכבה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 8 1 pc (עם) 40.95 ש"ח 29.95 ש"ח
Amphenol N 45 091-000 1 מספר ברגים של מפתח ההתקנה:- מכירה
Amphenol N 45 091-000 1 מספר ברגים של מפתח ההתקנה:- 94 ש"ח 74 ש"ח
Amphenol 717SD E09P D-SUB סיכה רצועה 180 ° מספר סיכות: 9 דלי הלחמה 1 pc (עם) מכירה
Amphenol 717SD E09P D-SUB סיכה רצועה 180 ° מספר סיכות: 9 דלי הלחמה 1 pc (עם) 7.95 ש"ח 6.95 ש"ח
Amphenol T 3362 010 מחבר תבליט תקע, הרכבה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 5 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3362 010 מחבר תבליט תקע, הרכבה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 5 1 pc (עם) 33.95 ש"ח 25.95 ש"ח
Amphenol 62 ב 12E 12 8S 624 שקע מכשיר, 62 במספר סיכות: 8 מכירה
Amphenol 62 ב 12E 12 8S 624 שקע מכשיר, 62 במספר סיכות: 8 129 ש"ח 109 ש"ח
Amphenol C016 00U000 001 1 Cap עבור סדרה C16-3 מכירה
Amphenol C016 00U000 001 1 Cap עבור סדרה C16-3 42.95 ש"ח 36.95 ש"ח
Amphenol 717D B25P ST D-SUB pin רצועה 180 ° מספר סיכות: 25 ברגים 1 pc (עם) מכירה
Amphenol 717D B25P ST D-SUB pin רצועה 180 ° מספר סיכות: 25 ברגים 1 pc (עם) 139 ש"ח 129 ש"ח
Amphenol 62 ב 12E 12 8P 624 חשמל שקע, 62 במספר סיכות: 8 מכירה
Amphenol 62 ב 12E 12 8P 624 חשמל שקע, 62 במספר סיכות: 8 99 ש"ח 84 ש"ח
Amphenol 77 SD B25S D-SUB נפחים 180 ° מספר פינים: 25 הלחמה דלי 1 pc (עם) מכירה
Amphenol 77 SD B25S D-SUB נפחים 180 ° מספר פינים: 25 הלחמה דלי 1 pc (עם) 10.95 ש"ח 9.95 ש"ח
Amphenol T 3361 010 מחבר תבליט מחבר, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 5 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3361 010 מחבר תבליט מחבר, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 5 1 pc (עם) 59 ש"ח 36.95 ש"ח
Amphenol VN02 025 0010 101 מחבר תבליט לאיש קשר יחיד סדרת Socket (מחברים): C016 מספר כולל של סיכות: 1 1 pc (ים) מכירה
Amphenol VN02 025 0010 101 מחבר תבליט לאיש קשר יחיד סדרת Socket (מחברים): C016 מספר כולל של סיכות: 1 1 pc (ים) 3.95 ש"ח
Amphenol C091 31N004 100 2 מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 5 מספר פינים: 4 DIN מכירה
Amphenol C091 31N004 100 2 מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 5 מספר פינים: 4 DIN 36.95 ש"ח 33.95 ש"ח
Amphenol BNC מתאם BNC הכנס-BNC socket 1 pc (עם) מכירה
Amphenol BNC מתאם BNC הכנס-BNC socket 1 pc (עם) 42.95 ש"ח 36.95 ש"ח
Amphenol VN02 015 0047 1 מחבר תבליט לאיש קשר יחיד סדרת Socket (מחברים): C016 מספר כולל של סיכות: 1 1 pc (ים) מכירה
Amphenol VN02 015 0047 1 מחבר תבליט לאיש קשר יחיד סדרת Socket (מחברים): C016 מספר כולל של סיכות: 1 1 pc (ים) 2.95 ש"ח
Amphenol SS20ML1F מחבר תבליט יחיד לאיש קשר סדרת Socket (מחברים): RT360™ 1 pc (עם) מכירה
Amphenol SS20ML1F מחבר תבליט יחיד לאיש קשר סדרת Socket (מחברים): RT360™ 1 pc (עם) 2.95 ש"ח 1.95 ש"ח
Amphenol 62 בתוך 16A 10 6P/4A כבל תקע 62 ב הנומינלי הנוכחי (פרטים): 7.5 מספר פינים: 6 מכירה
Amphenol 62 בתוך 16A 10 6P/4A כבל תקע 62 ב הנומינלי הנוכחי (פרטים): 7.5 מספר פינים: 6 159 ש"ח 139 ש"ח
Amphenol C146 10B010 002 4 שקעים להוספה מכירה
Amphenol C146 10B010 002 4 שקעים להוספה 69 ש"ח 44.95 ש"ח
Amphenol C146 10F006 500 1 שקעים דיור, האורך נועל Amphenol C146 10F006 500 1 C146 10F006 500 1 החובה הכבדה connectorsIndustrial מכירה
Amphenol C146 10F006 500 1 שקעים דיור, האורך נועל Amphenol C146 10F006 500 1 C146 10F006 500 1 החובה הכבדה connectorsIndustrial 89 ש"ח 79 ש"ח
Amphenol C091 31H005 100 2 מחבר מעגלי נומינלי הנוכחי (פרטים): 5 מספר פינים: 5 מכירה
Amphenol C091 31H005 100 2 מחבר מעגלי נומינלי הנוכחי (פרטים): 5 מספר פינים: 5 89 ש"ח 79 ש"ח
Amphenol RT0618-8SNH מחבר עגול מכירה
Amphenol RT0618-8SNH מחבר עגול 84 ש"ח 64 ש"ח
Amphenol T 3403 000 מחבר תבליט שקע, מובנה סדרה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 6 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3403 000 מחבר תבליט שקע, מובנה סדרה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 6 1 pc (עם) 40.95 ש"ח 25.95 ש"ח
Amphenol T 3424 501 מחבר תבליט תקע, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של סיכות: 6 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3424 501 מחבר תבליט תקע, סדרה ישרה (מחברים): C091 מספר כולל של סיכות: 6 1 pc (עם) 44.95 ש"ח 25.95 ש"ח
Amphenol T 3478 000 מחבר תבליט שקע, מובנה סדרה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 7 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T 3478 000 מחבר תבליט שקע, מובנה סדרה (מחברים): C091 מספר כולל של פינים: 7 1 pc (עם) 54 ש"ח 29.95 ש"ח
Amphenol C091 31N006 100 2 מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 5 מספר פינים: 6 DIN מכירה
Amphenol C091 31N006 100 2 מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 5 מספר פינים: 6 DIN 42.95 ש"ח 36.95 ש"ח
Amphenol VN02 015 0046 1 מחבר תבליט לאיש קשר יחיד סדרת Socket (מחברים): C016 מספר כולל של סיכות: 1 1 pc (ים) מכירה
Amphenol VN02 015 0046 1 מחבר תבליט לאיש קשר יחיד סדרת Socket (מחברים): C016 מספר כולל של סיכות: 1 1 pc (ים) 2.95 ש"ח
Amphenol T1121A1-ND3G-1-50 TNC מחבר הכנס, ישר 50 Ω 1 pc (עם) מכירה
Amphenol T1121A1-ND3G-1-50 TNC מחבר הכנס, ישר 50 Ω 1 pc (עם) 11.95 ש"ח 10.95 ש"ח
Amphenol C016 10E015 002 1 ההזדווגות ישר C16-3 הנוכחי (פרטים): 4 x 12 + 12 x 6 A מכירה
Amphenol C016 10E015 002 1 ההזדווגות ישר C16-3 הנוכחי (פרטים): 4 x 12 + 12 x 6 A 59 ש"ח 54 ש"ח
Amphenol C091 31D012 200 2 מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 3 מספר פינים: 12 מכירה
Amphenol C091 31D012 200 2 מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 3 מספר פינים: 12 129 ש"ח 99 ש"ח
Amphenol 77 SD A15S D-SUB נפחים 180 ° מספר סיכות: 15 דלי הלחמה 1 pc (עם) מכירה
Amphenol 77 SD A15S D-SUB נפחים 180 ° מספר סיכות: 15 דלי הלחמה 1 pc (עם) 8.95 ש"ח 7.95 ש"ח
Amphenol C016 30H006 110 10 כבלים ישרים תקע C16-1 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
Amphenol C016 30H006 110 10 כבלים ישרים תקע C16-1 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 59 ש"ח 47.95 ש"ח
Amphenol C016 10K006 000 10 כבל מחבר זוויתי C16-1 הנוכחי הנומינלי (פרטים): 10 A מכירה
Amphenol C016 10K006 000 10 כבל מחבר זוויתי C16-1 הנוכחי הנומינלי (פרטים): 10 A 69 ש"ח 59 ש"ח
Amphenol N6121A1-NT3G-1-50 N שקע מחבר, ישר 50 Ω 1 pc (עם) מכירה
Amphenol N6121A1-NT3G-1-50 N שקע מחבר, ישר 50 Ω 1 pc (עם) 33.95 ש"ח 29.95 ש"ח
לחדד