Bauser

לחדד:

>

מילות המפתח

מילות המפתח
>

קטגוריות

קטגוריות
>

מחיר טווח

טווח המחירים
לחדד
Bauser 3820/008.3.1.0.1.2-003 מונה זמן דיגיטלי-הטכנולוגיה התאומה סוג 3820 שעות הפעלה מונה עם מונה שעות הפעלה (HG) מכירה
Bauser 3820/008.3.1.0.1.2-003 מונה זמן דיגיטלי-הטכנולוגיה התאומה סוג 3820 שעות הפעלה מונה עם מונה שעות הפעלה (HG) 229 ש"ח 139 ש"ח
Bauser 3840/008.2.1.1.1.2-001 מונה זמן דיגיטלי-התאום טכנולוגיה סוג 3840 שעות הפעלה מונה עם מונה הדופק (HG) מכירה
Bauser 3840/008.2.1.1.1.2-001 מונה זמן דיגיטלי-התאום טכנולוגיה סוג 3840 שעות הפעלה מונה עם מונה הדופק (HG) 149 ש"ח 119 ש"ח
באוסר 3800/008.2.1.0.1.2-001 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3800 מכירה
באוסר 3800/008.2.1.0.1.2-001 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3800 139 ש"ח 129 ש"ח
Bauser 3820/008.3.1.0.1.2-001 מונה זמן דיגיטלי-התאום טכנולוגיה סוג 3820 שעות הפעלה מונה עם מונה שעות הפעלה (HG) מכירה
Bauser 3820/008.3.1.0.1.2-001 מונה זמן דיגיטלי-התאום טכנולוגיה סוג 3820 שעות הפעלה מונה עם מונה שעות הפעלה (HG) 199 ש"ח 149 ש"ח
Bauser 3801/008.2.1.0.1.2-003 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3801 מכירה
Bauser 3801/008.2.1.0.1.2-003 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3801 149 ש"ח 104 ש"ח
באוסר 3800.3.1.0.1.2 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3800 מכירה
באוסר 3800.3.1.0.1.2 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3800 149 ש"ח 129 ש"ח
באוסר 3801/008.2.1.0.1.2-001 שעות הפעלה דיגיטליות מונה סוג 3801 מכירה
באוסר 3801/008.2.1.0.1.2-001 שעות הפעלה דיגיטליות מונה סוג 3801 169 ש"ח 99 ש"ח
Bauser 3811/008.2.1.7.0.2-003 מונה פולס דיגיטלי סוג 3811 מכירה
Bauser 3811/008.2.1.7.0.2-003 מונה פולס דיגיטלי סוג 3811 149 ש"ח 104 ש"ח
Bauser 3810/008.2.1.1.0.2-001 מונה פולס דיגיטלי סוג 3810 מכירה
Bauser 3810/008.2.1.1.0.2-001 מונה פולס דיגיטלי סוג 3810 169 ש"ח 139 ש"ח
באוסר 3800/008.2.1.0.1.2-003 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3800 מכירה
באוסר 3800/008.2.1.0.1.2-003 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3800 139 ש"ח 99 ש"ח
Bauser 3840/008.2.1.7.1.2-003 מונה זמן דיגיטלי-הטכנולוגיה התאומה סוג 3840 שעות הפעלה מונה עם מונה הדופק (HG) מכירה
Bauser 3840/008.2.1.7.1.2-003 מונה זמן דיגיטלי-הטכנולוגיה התאומה סוג 3840 שעות הפעלה מונה עם מונה הדופק (HG) 219 ש"ח 129 ש"ח
סוללה באוסר (בקר הזמן 830) 0-99999.9 h מכירה
סוללה באוסר (בקר הזמן 830) 0-99999.9 h 349 ש"ח 309 ש"ח
Bauser 3810/008.3.1.1.0.2-001 מונה פולס דיגיטלי סוג 3810 מכירה
Bauser 3810/008.3.1.1.0.2-001 מונה פולס דיגיטלי סוג 3810 199 ש"ח 179 ש"ח
Bauser 3811/008.3.1.7.0.2-003 מונה פולס דיגיטלי סוג 3811 מכירה
Bauser 3811/008.3.1.7.0.2-003 מונה פולס דיגיטלי סוג 3811 149 ש"ח 119 ש"ח
Bauser 3811/008.2.1.1.0.2-001 מונה פולס דיגיטלי סוג 3811 מכירה
Bauser 3811/008.2.1.1.0.2-001 מונה פולס דיגיטלי סוג 3811 139 ש"ח 99 ש"ח
באוסר 3801/008.3.1.0.1.2-001 שעות הפעלה דיגיטליות מונה סוג 3801 מכירה
באוסר 3801/008.3.1.0.1.2-001 שעות הפעלה דיגיטליות מונה סוג 3801 149 ש"ח 109 ש"ח
באוסר 828 12 V בקר סוללה 828-12V/DC 10.4-12 V DC מכירה
באוסר 828 12 V בקר סוללה 828-12V/DC 10.4-12 V DC 289 ש"ח 209 ש"ח
Bauser 3811/008.3.1.1.0.2-001 מונה פולס דיגיטלי סוג 3811 מכירה
Bauser 3811/008.3.1.1.0.2-001 מונה פולס דיגיטלי סוג 3811 179 ש"ח 104 ש"ח
Bauser 3801/008.3.1.0.1.2-003 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3801 מכירה
Bauser 3801/008.3.1.0.1.2-003 שעות הפעלה דיגיטליות סוג מונה 3801 139 ש"ח 119 ש"ח
באוסר 828 24 V בקר סוללה 828-24V/DC 20.8-24 V DC מכירה
באוסר 828 24 V בקר סוללה 828-24V/DC 20.8-24 V DC 209 ש"ח 159 ש"ח
Bauser 3830/008.3.1.1.0.2-001 הזמן הדיגיטלי מונה-טכנולוגיה התאום סוג 3830 מונה הדופק עם מונה הדופק (HG) מכירה
Bauser 3830/008.3.1.1.0.2-001 הזמן הדיגיטלי מונה-טכנולוגיה התאום סוג 3830 מונה הדופק עם מונה הדופק (HG) 219 ש"ח 159 ש"ח
באוסר 3800/008.3.1.0.1.2-003 מוניטור הסוללה (22 x 33mm) מכירה
באוסר 3800/008.3.1.0.1.2-003 מוניטור הסוללה (22 x 33mm) 119 ש"ח 84 ש"ח
באוסר 252.2/008-001-1-1-001 שעות הפעלה מיניאטורי מונה-252.2 מכירה
באוסר 252.2/008-001-1-1-001 שעות הפעלה מיניאטורי מונה-252.2 89 ש"ח 44.95 ש"ח
Bauser 262.2/008-022-0-1-001 שעות הפעלה מיניאטורי מונה-262.2 מכירה
Bauser 262.2/008-022-0-1-001 שעות הפעלה מיניאטורי מונה-262.2 99 ש"ח 79 ש"ח
Bauser 260.2/942-022-0-1-001 שעות הפעלה מיניאטורי מונה-260.2 מכירה
Bauser 260.2/942-022-0-1-001 שעות הפעלה מיניאטורי מונה-260.2 74 ש"ח 64 ש"ח
Bauser 824 12 V 824 – 12 V/DC סוללה צג ירוק: ≥ 12 V, צהוב: < 12 V ≥ 11 V, אדום: < 11 V מכירה
Bauser 824 12 V 824 – 12 V/DC סוללה צג ירוק: ≥ 12 V, צהוב: < 12 V ≥ 11 V, אדום: < 11 V 89 ש"ח 79 ש"ח
באוסר 661.6/008-001-1-1-001 זמן פעולה של הפעלה 661.6/08 מכירה
באוסר 661.6/008-001-1-1-001 זמן פעולה של הפעלה 661.6/08 89 ש"ח 44.95 ש"ח
בסר 630R/008-021-0-1-001 שעות הפעלה מונה -630 מכירה
בסר 630R/008-021-0-1-001 שעות הפעלה מונה -630 89 ש"ח 64 ש"ח
באוסר 663.6/008-001-4-1-001 מונה אימפולס מתכוונן (663, 6, 08) מכירה
באוסר 663.6/008-001-4-1-001 מונה אימפולס מתכוונן (663, 6, 08) 104 ש"ח 74 ש"ח
Bauser 588.2/008-021-0-1-001 DC שעות הפעלה מונה, עגול מכירה
Bauser 588.2/008-021-0-1-001 DC שעות הפעלה מונה, עגול 99 ש"ח 74 ש"ח
Bauser 666.6/008-022-0-1-001 מונה זמן הפעלה עבור הרכבת DIN 660 סדרה מכירה
Bauser 666.6/008-022-0-1-001 מונה זמן הפעלה עבור הרכבת DIN 660 סדרה 99 ש"ח 79 ש"ח
בסר 632.2/008-001-1-1-001 שעות הפעלה מונה - 632.2 מכירה
בסר 632.2/008-001-1-1-001 שעות הפעלה מונה - 632.2 94 ש"ח 84 ש"ח
בסר 632/008-001-1-1-001 שעות הפעלה מונה - 632 מכירה
בסר 632/008-001-1-1-001 שעות הפעלה מונה - 632 64 ש"ח 44.95 ש"ח
Bauser 266.2/008-022-0-1-001 DC שעות הפעלה מונה, עגול מכירה
Bauser 266.2/008-022-0-1-001 DC שעות הפעלה מונה, עגול 109 ש"ח 94 ש"ח
בסר 632 A.2/008-001-1-1-001 מד זמן הפעלה סדרה 632 מכירה
בסר 632 A.2/008-001-1-1-001 מד זמן הפעלה סדרה 632 84 ש"ח 44.95 ש"ח
בסר 630.2R/008-021-0-1-001 שעות הפעלה מונה -630.2 מכירה
בסר 630.2R/008-021-0-1-001 שעות הפעלה מונה -630.2 99 ש"ח 79 ש"ח
Bauser 3810/008.2.1.7.0.2-003 מונה פולס דיגיטלי סוג 3810 מכירה
Bauser 3810/008.2.1.7.0.2-003 מונה פולס דיגיטלי סוג 3810 189 ש"ח 159 ש"ח
Bauser 3810/008.3.1.7.0.2-003 מונה פולס דיגיטלי סוג 3810 מכירה
Bauser 3810/008.3.1.7.0.2-003 מונה פולס דיגיטלי סוג 3810 179 ש"ח 119 ש"ח
לחדד