Binder

לחדד:

>

מילות המפתח

מילות המפתח
>

מחיר טווח

טווח המחירים
לחדד
הלהקה אוגדן 75763-H1 הוק-and-לולאה הקלטת מקל על ווים פטריות (L x W) 500 mm x 25 מ מכירה
הלהקה אוגדן 75763-H1 הוק-and-לולאה הקלטת מקל על ווים פטריות (L x W) 500 mm x 25 מ"מ שחור 1 pc (עם) 16.95 ש"ח 14.95 ש"ח
אוגדן 99-0414-10-05 מחבר תבליט, סדרות ישרות (מחברים): 712 מספר כולל של סיכות: 5 1 pc (ים) מכירה
אוגדן 99-0414-10-05 מחבר תבליט, סדרות ישרות (מחברים): 712 מספר כולל של סיכות: 5 1 pc (ים) 79 ש"ח 74 ש"ח
בינדר רגיל מחבר סדרה מעגלי 692 זרם נומינלי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
בינדר רגיל מחבר סדרה מעגלי 692 זרם נומינלי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 74 ש"ח 64 ש"ח
קלסר 79-3429-37-04 סדרה 763 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3429-37-04 סדרה 763 חיישן מחבר 104 ש"ח 89 ש"ח
קלסר 99-3442-202-05 סדרה 763, חיישן/מחבר למפעיל M12, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 99-3442-202-05 סדרה 763, חיישן/מחבר למפעיל M12, כובע בורג, ישר 59 ש"ח 47.95 ש"ח
קלסר 99-0217-70-07 סדרה 692 רגיל מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 99-0217-70-07 סדרה 692 רגיל מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 109 ש"ח 94 ש"ח
קלסר 09-3442-88-05 M12 חיישן/מחבר למפעיל, הסגר בורג, ישר מכירה
קלסר 09-3442-88-05 M12 חיישן/מחבר למפעיל, הסגר בורג, ישר 42.95 ש"ח 36.95 ש"ח
קלסר 08-2677-000-000 מכסה להגנה מכירה
קלסר 08-2677-000-000 מכסה להגנה 15.95 ש"ח 12.95 ש"ח
קלסר 09-3390-80-04 חיישן/מחבר למפעיל M8, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 09-3390-80-04 חיישן/מחבר למפעיל M8, כובע בורג, ישר 43.95 ש"ח 33.95 ש"ח
קלסר 79-3102-35-03 סדרה 707 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3102-35-03 סדרה 707 חיישן מחבר 129 ש"ח 119 ש"ח
קלסר 79-0231-20-04 מחבר מעגלי רגיל סדרת 692 הנוכחי (פרטים): 16 מספר פינים: 3 + PE מכירה
קלסר 79-0231-20-04 מחבר מעגלי רגיל סדרת 692 הנוכחי (פרטים): 16 מספר פינים: 3 + PE 129 ש"ח 119 ש"ח
קלסר 79-3107-32-04 סדרה 707 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3107-32-04 סדרה 707 חיישן מחבר 94 ש"ח 84 ש"ח
קלסר 09-3432-88-04 M12 חיישן/מחבר למפעיל, הסגר בורג, ישר מכירה
קלסר 09-3432-88-04 M12 חיישן/מחבר למפעיל, הסגר בורג, ישר 38.95 ש"ח 33.95 ש"ח
קלסר 79-3430-32-04 סדרה 763 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3430-32-04 סדרה 763 חיישן מחבר 64 ש"ח 47.95 ש"ח
קלסר 79-3434-32-04 סדרה 763 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3434-32-04 סדרה 763 חיישן מחבר 59 ש"ח 47.95 ש"ח
קלסר 79-3434-35-04 סדרה 763 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3434-35-04 סדרה 763 חיישן מחבר 64 ש"ח 59 ש"ח
אביזר לאוגדן עבור סדרת מחבר מעגלי 692 ו 693 מכירה
אביזר לאוגדן עבור סדרת מחבר מעגלי 692 ו 693 24.95 ש"ח 22.95 ש"ח
כובע מגן לאוגדן מכירה
כובע מגן לאוגדן 29.95 ש"ח 25.95 ש"ח
בינדר 09-3390-00-04 מכירה
בינדר 09-3390-00-04 59 ש"ח 54 ש"ח
קלסר 08-2676-000-000 מכסה להגנה מכירה
קלסר 08-2676-000-000 מכסה להגנה 14.95 ש"ח 12.95 ש"ח
כובע מגן לאוגדן מכירה
כובע מגן לאוגדן 18.95 ש"ח 17.95 ש"ח
קלסר 08-2425-010-00 מכסה להגנה מכירה
קלסר 08-2425-010-00 מכסה להגנה 25.95 ש"ח 22.95 ש"ח
קלסר 09-3442-578-05 M12 חיישן/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 09-3442-578-05 M12 חיישן/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר 69 ש"ח 59 ש"ח
בינדר 09-3106-00-03 מכירה
בינדר 09-3106-00-03 59 ש"ח 47.95 ש"ח
קלסר 99-0487-12-08 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 99-0487-12-08 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר 129 ש"ח 109 ש"ח
כובע מגן לאוגדן מכירה
כובע מגן לאוגדן 19.95 ש"ח 11.95 ש"ח
קלסר 99-4225-70-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 99-4225-70-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 69 ש"ח 59 ש"ח
קלסר 99-4218-00-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 99-4218-00-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 89 ש"ח 79 ש"ח
קלסר 09-3432-578-04 M12 חיישן/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 09-3432-578-04 M12 חיישן/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר 64 ש"ח 59 ש"ח
קלסר 99-4225-00-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 99-4225-00-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 69 ש"ח 59 ש"ח
קלסר 79-3429-33-04 סדרה 763 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3429-33-04 סדרה 763 חיישן מחבר 84 ש"ח 74 ש"ח
אוגדן 99-0437-24-05 Series 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, זוויתי מכירה
אוגדן 99-0437-24-05 Series 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, זוויתי 64 ש"ח 59 ש"ח
קלסר 99-0436-14-05 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 99-0436-14-05 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר 69 ש"ח 59 ש"ח
קלסר 99-0213-00-07 סדרה 692 רגיל מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 99-0213-00-07 סדרה 692 רגיל מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 74 ש"ח 64 ש"ח
קלסר 99-0218-70-07 סדרה 692 רגיל מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 99-0218-70-07 סדרה 692 רגיל מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 119 ש"ח 99 ש"ח
קלסר 09-4223-00-04 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 16 מספר פינים: 3 + PE מכירה
קלסר 09-4223-00-04 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 16 מספר פינים: 3 + PE 44.95 ש"ח 40.95 ש"ח
קלסר 79-3382-52-04 סדרה 718 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3382-52-04 סדרה 718 חיישן מחבר 74 ש"ח 64 ש"ח
קלסר 99-0486-12-08 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 99-0486-12-08 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר 139 ש"ח 119 ש"ח
קלסר 09-3431-77-04 M12 חיישן/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 09-3431-77-04 M12 חיישן/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר 42.95 ש"ח 36.95 ש"ח
קלסר 99-2005-220-03 581 השני 680 מחבר הכנס מיניאטורי הנוכחי (פרטים): 7 מספר פינים: 3 מכירה
קלסר 99-2005-220-03 581 השני 680 מחבר הכנס מיניאטורי הנוכחי (פרטים): 7 מספר פינים: 3 69 ש"ח 59 ש"ח
בינדר 43-1907-000-04 מספר שחור של סיכות: 3 + PE מכירה
בינדר 43-1907-000-04 מספר שחור של סיכות: 3 + PE 13.95 ש"ח 11.95 ש"ח
קלסר 99-0429-43-04 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, הסגר בורג, ישר מכירה
קלסר 99-0429-43-04 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, הסגר בורג, ישר 59 ש"ח 54 ש"ח
קלסר 99-2010-220-04 581 השני 680 מחבר הכנס מיניאטורי הנוכחי (פרטים): 6 מספר פינים: 4 מכירה
קלסר 99-2010-220-04 581 השני 680 מחבר הכנס מיניאטורי הנוכחי (פרטים): 6 מספר פינים: 4 84 ש"ח 74 ש"ח
קלסר 99-2013-220-05 הכנס מיניאטורי מחבר התקע הנוכחי (פרטים): 6 מספר פינים: 5 מכירה
קלסר 99-2013-220-05 הכנס מיניאטורי מחבר התקע הנוכחי (פרטים): 6 מספר פינים: 5 84 ש"ח 74 ש"ח
קלסר 79-3430-33-04 סדרה 763 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3430-33-04 סדרה 763 חיישן מחבר 69 ש"ח 47.95 ש"ח
בינדר 09-3432-00-04 מכירה
בינדר 09-3432-00-04 59 ש"ח 54 ש"ח
קלסר 79-3404-55-03 סדרה 718 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3404-55-03 סדרה 718 חיישן מחבר 109 ש"ח 94 ש"ח
אוגדן 43-1905-000-03 מספר שחור של פינים: 2 + PE מכירה
אוגדן 43-1905-000-03 מספר שחור של פינים: 2 + PE 16.95 ש"ח 14.95 ש"ח
קלסר 79-3102-32-03 סדרה 707 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3102-32-03 סדרה 707 חיישן מחבר 99 ש"ח 84 ש"ח
אוגדן 99-0429-24-04 Series 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, זוויתי מכירה
אוגדן 99-0429-24-04 Series 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, זוויתי 54 ש"ח 47.95 ש"ח
קלסר 79-0237-20-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 692 הנוכחי (פרטים): 8 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 79-0237-20-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 692 הנוכחי (פרטים): 8 מספר פינים: 6 + PE 99 ש"ח 84 ש"ח
מחבר מעגלי לאוגדן רגיל הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 3 מכירה
מחבר מעגלי לאוגדן רגיל הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 3 69 ש"ח 59 ש"ח
קלסר 99-0430-10-04 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 99-0430-10-04 סדרה 713, חיישן M12/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר 64 ש"ח 59 ש"ח
קלסר 09-0433-387-05 M12 חיישן/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר מכירה
קלסר 09-0433-387-05 M12 חיישן/מחבר למפעיל, כובע בורג, ישר 25.95 ש"ח 22.95 ש"ח
קלסר 99-4706-00-03 הסדרה 420 מיקרו מעגלית מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 1 מספר פינים: 3 מכירה
קלסר 99-4706-00-03 הסדרה 420 מיקרו מעגלית מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 1 מספר פינים: 3 54 ש"ח 44.95 ש"ח
בינדר רגיל מחבר סדרה מעגלי 692 זרם נומינלי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
בינדר רגיל מחבר סדרה מעגלי 692 זרם נומינלי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 54 ש"ח 44.95 ש"ח
קלסר 99-4709-00-04 הסדרה 420 מיקרו מעגלית מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 1 מספר פינים: 4 מכירה
קלסר 99-4709-00-04 הסדרה 420 מיקרו מעגלית מחבר מעגלי הנוכחי (פרטים): 1 מספר פינים: 4 46.95 ש"ח 36.95 ש"ח
קלסר 79-0235-20-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 692 הנוכחי (פרטים): 8 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 79-0235-20-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 692 הנוכחי (פרטים): 8 מספר פינים: 6 + PE 169 ש"ח 149 ש"ח
קלסר 99-4217-70-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 99-4217-70-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 84 ש"ח 74 ש"ח
קלסר 79-0232-20-04 מחבר מעגלי רגיל סדרת 692 הנוכחי (פרטים): 16 מספר פינים: 3 + PE מכירה
קלסר 79-0232-20-04 מחבר מעגלי רגיל סדרת 692 הנוכחי (פרטים): 16 מספר פינים: 3 + PE 159 ש"ח 139 ש"ח
קלסר 79-3381-55-04 סדרה 718 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3381-55-04 סדרה 718 חיישן מחבר 84 ש"ח 74 ש"ח
בינדר 09-3403-00-03 מכירה
בינדר 09-3403-00-03 49 ש"ח 33.95 ש"ח
קלסר 99-4226-00-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE מכירה
קלסר 99-4226-00-07 מחבר מעגלי רגיל סדרת 693 הנוכחי (פרטים): 10 מספר פינים: 6 + PE 74 ש"ח 64 ש"ח
קלסר 79-3382-55-04 סדרה 718 חיישן מחבר מכירה
קלסר 79-3382-55-04 סדרה 718 חיישן מחבר 94 ש"ח 84 ש"ח
לחדד