זכות הביטול

כאמור בתנאי השימוש שלנו, ובנוסף לתקופה בת 14 הימים אשר ניתנת לכל המשתמשים במסגרת מדיניות ההחזרות, ההחזרים וההחלפות של Fruugo, צרכנים הממוקמים באיחוד האירופי, באזור הכלכלי האירופי (EEA) או בבריטניה רשאים לבטל כל חוזה לרכישת סחורה, מכל סיבה שהיא, תוך 14 יום מהיום בו הם, או צד שלישי אחר שמונה על ידם ושאינו השליח, מקבלים בעלות פיזית על הסחורה.

יש לממש זכות זו מול הקמעונאי ממנו רכשתם את הפריט. בנסיבות מסוימות, Fruugo עשוי לסייע לכם לממש את זכות הביטול מול הקמעונאי.

כדי לממש את זכות הביטול מול הקמעונאי, ניתן להגיש בקשה לביטול ההזמנה דרך מרכז הסיוע האינטראקטיבי שלנו. זוהי הדרך המהירה ביותר לבטל הזמנה. לחילופין אפשר למלא, להדפיס ולשלוח את טופס הביטול לדוגמה שלהלן (ניתן למצוא את הטופס גם בתנאי השימוש שלנו) לכתובת המצוינת בו.

אם ניתן לבטל את ההזמנה טרם שליחתה, הקמעונאי יודיע לכם שהדבר נעשה. אם ההזמנה כבר נשלחה, תצטרכו לחכות למשלוח ולהחזיר את הסחורה באמצעות תהליך ההחזרות שלנו. שימו לב: סירוב לקבל את המשלוח של ההזמנה לא יתקבל כשיטה לביטול ההזמנה. אם תסרבו לקבל את המשלוח, עלות ההחזרה תנוכה מההחזר שתקבלו.

ההשלכות של ביטול

אם תבטלו את החוזה, תהיו זכאים להחזר של כל התשלומים שקיבלנו מכם, כולל עלויות המשלוח (למעט עלויות נוספות הנובעות מכך שבחרתם בסוג משלוח שאינו המשלוח הסטנדרטי הזול ביותר שאנו מציעים), ללא עיכוב מיותר ובכל מקרה לא יאוחר מ-14 יום מהיום בו נודע לנו על החלטתכם לבטל את החוזה.

הקמעונאי או Fruugo (הפועל מטעמו של הקמעונאי) יבצעו את ההחזר האמור באמצעות אותו אמצעי תשלום בו השתמשתם כדי לשלם עבור העסקה הראשונית, אלא אם הסכמתם במפורש אחרת; בכל מקרה, לא תחויבו בעמלות כלשהן עקב ההחזר.

אם נבקש מכם לשלוח את הסחורה בחזרה, ייתכן שנעכב את ההחזר עד שהקמעונאי יקבל את הסחורה או עד שתספקו הוכחה לכך ששלחתם את הסחורה בחזרה – המוקדם ביניהם, ויהיה עליכם לשאת בעלויות הישירות של החזרת הסחורה. ייתכן גם שתצטרכו לשאת באחריות לירידת ערך של הסחורה הנובעת מטיפול בסחורה מעבר למה שנדרש כדי לקבוע את האופי, המאפיינים והתפקוד שלה.

טופס ביטול לדוגמה

נא למלא את הסעיפים שמתחת לקו, להדפיס את הטופס ולשלוח אותו אל:

Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.


לכבוד:

Customer Services Team, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, United Kingdom.

הנני להודיעכם כי אני מבטל/ת את החוזה למכירת הסחורה הבאה:

מספר הזמנה:

תאריך הזמנה:

שם:

כתובת:

כתובת הדוא"ל של חשבונך ב-Fruugo:

חתימה:

תאריך:

כדי שנוכל לבצע את ההחזר, עליכם להחזיר את המוצר(ים) לקמעונאי ממנו רכשתם אותם. ניתן למצוא את הכתובת של הקמעונאי דרך מרכז הסיוע האינטראקטיבי שלנו.

אין לשלוח את המוצרים ישירות ל-Fruugo – הדבר יעכב את הביטול ואת ההחזר.