עלויות מסירה

מחירי המשלוח על מוצרים ב-Fruugo נקבעים על ידי הסוחרים שמוכרים אותם. החיובים משתנים לפי מיקום הסוחר, מדינת היעד ושיטת ההספקה הנבחרת (סטנדרט או אקספרס, היכן שזמין.

עלות המסירה של כל מוצר מוצגת בכל דף מוצר.

ההנחה היא שהמסירה היא בתחומי המדינה של אתר Fruugo שאת/ה רואה. אם תבחר/י לקבל את המשלוח מחוץ למדינת מגוריך, עלויות המשלוח יתעדכנו בהתאם מיד לאחר שתבחר/י מדינת יעד שונה בעת התשלום בקופה.אם את/ה משתמש/ת רשום/ה, באפשרותך לשנות את מדינת היעד בחשבון שלך בהגדרות החשבון שלך->פרטים אישיים,  כדי שמחיר המשלוח הנכון יוצג בדף המוצר. לאחר שינוי המדינה, עלויות המשלוח של כל המוצרים שתראה/י ב-Fruugo יחושבו על פי המדינה החדשה.

העלות הכוללת של המשלוח תמיד תוצג בדף האחרון של התשלום לפני שליחת/אישור ההזמנה.

לתשומת לבך, מספר קטן מאוד של מוצרים מחויבים בתשלום נוסף. זה קורה או כשמשקל המוצר עולה על המותר לחברת המשלוחים או כשהכתובת למסירה נמצא במיקום חריג וקשה להגעה. אנו נפנה אליך בהקדם האפשרי במקרה שאחת מהאפשרויות האלה נוגעת להזמנה שלך, ותוכל/י לבחור אם להמשיך בתהליך ההזמנה או לבטל אותה.