דיוק התוכן

הבדלי צבע

אף שנעשה כל מאמץ להבטיח שתמונות המוצרים ישקפו את הצבעים באופן המדויק ביותר, יש לציין שצבעי המוצר האמיתיים עשויים להיות שונים מאלה הנראים על המסך בגלל הבדלים בצגים ובהגדרות.


תרגומי שפות

ייתכן שתיאורי המוצרים יתורגמו ידנית או בתרגום אוטומטי. אלה אינם התיאורים המדויקים של המוצר, הם מסופקים להדרכה בלבד ואין לסמוך עליהם בכל הנוגע לחוזה המכירה.


מידות המוצרים

המרות מידה שונות מאוד בין מותגים שונים, לכן אנו ממליצים לבדוק באתר הרשמי של היצרן ולוודא את דיוק ההמרות.

המידות המוצגות יהיו המידות במדינה של הסוחר, אלא אם מצוין אחרת. מדינת הסוחר מוצגת על כל כף מוצר לצד דגל המדינה.


מוצרים אלקטרוניים:

מתאם התקע של מוצרי אלקטרוניקה הפועלים על חשמלי לרוב יהיה מותרם למדינת הסוחר, אלא אם צוין אחרת. המתח והכוח של פריטים חשמליים לרוב יתאימו לשימוש במדינת הסוחר. מדינת הסוחר מוצגת בכל דף מוצר לצד דגל המדינה. אם אינה בטוח/ה, פנה/י לשירות הלקוחות למידע נוסף.

לפריטים שנרכשו לשימוש במדינות אחרות ייתכן שיידרש מתאם/שנאי, שלא תמיד מסופק על ידי הסוחר. אם אינו מסופק על ידי הסוחר, באחריות הלקוח להשיגם במקרה הצורך.


מרשמים

אם פריט שאת/ה קונה אינו דורש מרשם כדי לייבאו למדינה שלך, ייתכן שהמכס ידרוש אותו כדי לשחרר את הפריט.Fruugo אינו נושא בשום אחריות לכך, אך ישתדל לעזור לך.


אי דיוקים במחיר ובתיאור

נקטנו אמצעי זהירות סבירים כדי להבטיח שהמחירים והתיאורים המוצגים באתר יהיו נכונים. לא ניתן להטיל על Fruugo את האחריות לאי דיוקים או שגיאות בתמחור או בתיאורים.

מעת לעת מתגלה טעות ומוצרים מתומחרים או מתואים לא נכון, ואז איננו מחויבים לספק את המוצרים במחיר השגוי או לפי התיאור השגוי או בכלל. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן שגיאות מעת לעת. לפי שיקול דעתנו, נבטל את הזמנתך ונחזיר לך את הכסף לפי המחיר ששילמת או שנעשה מאמצים סבירים ליצור איתך קשר ולשאול אם ברצונך להמשך בהזמנה לפני המחיר או התיאור הנכון. אם לא נצליח ליצור איתך קשר או אם לא תרצה/י להמשיך בהזמנה לפי המחיר או התיאור הנכון, נבטל את ההזמנה ונחזיר את כספך לפי המחיר ששילמת.


הסכמה להזמנה שלך

הסכמה לההזמנה תתרחש רק לאחר שהסוחר יישלח את המוצרים שלך. הטיפול בתשלום ובאישור ההזמנה אינו מהווה חוזה חוקי מחייב. קודם למשלוח המוצרים, Fruugo ו/או הוסחר רשאים לסרב להזמנה מכל סיבה שהיא.