מדיניות Fruugo בנושא תלונות משפטיות של צד שלישי

עודכן לאחרונה: אוגוסט 2023

מדיניות זו תקפה לנושא תלונות, התראות משפטיות וכל צורת תקשורת אחרת (להלן: ״תלונות״) של צד שלישי (להלן: ״אתם״) העוסקות בשימוש בפלטפורמת Fruugo או בשירותים מטעם Fruugo המוצעים על ידי קמעונאים של Fruugo או חברת Fruugo עצמה. אנא קראו את המדיניות יחד עם תנאי השימוש של החברה (להלן: ״תנאי שימוש״) והודעת הפרטיות. בעת הגשת תלונה, הינכם מאשרים ומסכימים לפעול בהתאם למדיניות זו.

כפי שמפורט בתנאי השימוש, כל המוצרים המופיעים באתר Fruugo זמינים למכירה על ידי קמעונאים עצמאיים כצד שלישי. Fruugo איננה הקונה או הספק של המוצרים, וכן אינה מעורבת בשום שלב בהליך אספקת המוצרים. השירות המוצע מטעם Fruugo הינו הפלטפורמה והחברה פועלת כסוכן מסחרי של קמעונאים, ומאפשרת להם ולקוחותיהם לבצע עסקאות. חוזה שנחתם לאחר השלמת מכירת מוצר נעשה בין הלקוח לקמעונאי בלבד. Fruugo אינה צד לחוזה ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות שהיא הנובעת ממנו או נוגעת אליו. החברה אינה מטפלת, מאמתת או מפקחת בכל דרך שהיא על המוצרים, ואינה מספקת את שירות האספקה.

על אף זאת, כסוכן קמעונאי מקוון מוכר, Fruugo מתייחסת ברצינות לכל תלונה. אמינות החברה בשוק הינו ערך עליון בעסק ולכל שותפיו. מכאן, נובעים מאמציה של החברה לפשט את הליך הגשת התלונה עבור צד שלישי.

הודעה

על מנת להבטיח שתלונתכם תטופל באופן מיידי, יש ליצור קשר עם חברת Fruugo בערוצים המפורטים להלן. Fruugo לא תישא באחריות לכל כשל שנעשה על ידי צד שלישי בעת שימוש בטופס התלונה ו/או התהליך המתאים, וזמני המענה המפורטים להלן לא יחולו על תלונה שהוגשה בצורה שגויה שלא בהתאם להליך המפורט. חברת Fruugo תשמח לעמוד לשירותכם בערוץ המתאים אותו תוכלו לבחור מהערוצים המפורטים להלן:

שאלות אודות Fruugo ויצירת קשר עם Fruugo

תמיכה

תוכל למצוא תשובות לשאלות נפוצות במרכז התמיכה שלנו.

שירות לקוחות

בנושא שאלות לגבי השימוש באתר Fruugo, כולל קנייה ומכירה, אנא צרו קשר עם צוות שירות הלקוחות שלנו דרך מרכז התמיכה הייעודי. נציגנו ישמחו לעמוד לשירותכם.

תלונות לגבי קניין רוחני

אם אתם סבורים שזכויות הקניין הרוחני שלכם הופרו, אנא השתמשו בטופסי הדיווח הייעודיים שלנו שלהלן כדי להגיש תלונה לצוות המשפטי שלנו. כל התלונות המוגשות באמצעות טפסים אלה זוכות לטיפול מיידי, והן נבדקות וננקטת פעולה לגביהן בהתאם לנוהל ההודעה וההסרה של Fruugo.

כדי לדווח על הפרה לכאורה כבעלי זכויות או כסוכני מותג, אנא השתמשו בטופס הבא:

https://www.fruugo.co.uk/help/report

ניתן לגשת לטופס זה גם דרך מרכז העזרה תחת העילה "יש לי שאלה בנוגע לסימן מסחרי או זכויות יוצרים".

הודעות אחרות

אנא דווחו על כל שאר התלונות הנוגעות לשימוש לרעה לכאורה בפלטפורמת Fruugo, שירותי Fruugo על ידי קמעונאי Fruugo או בעיות רגולטוריות לכתובת הדוא"ל הייעודית של הצוות המשפטי - legal @fruugo.com

תוכן התלונה

על תלונתכם לכלול את כל המידע והראיות הנחוצים לצורך ביסוס התלונה באופן חוקי, וכדי לאפשר הבנה של התלונה על ידי הקמעונאים אליהם נוגעת התלונה.

במסגרת הגשת התלונה, עליכם לספק, לכל הפחות, הסבר ברור של הזכויות החוקיות החלות, העילות ו/או החובות וכל חקיקה שעליה הינכם מסתמכים; העובדות התומכות בטענתכם לביצוע הפרה משפטית; מידע בנושא הרישום/ים ב-Fruugo הכוללת קישורים ישירים למוצרים אליהם נוגעת התלונה לכאורה; מספרי סמלים מסחריים במידת הצורך; סמכויות שיפוט הנוגעות בעניין וכל מידע רלוונטי אחר שיסייע לחברת Fruugo לטפל בתלונתכם בצורה היעילה ביותר.

יש להימנע משליחת מסמכים או מידע לא נחוצים, לא רלוונטיים ו/או לא ברורים, שכן שליחתם תעכב את הטיפול בתלונתכם. חברת Fruugo שומרת את הזכות לדחות תלונה בשל חוסר בהירות או ביסוס.

על כל המידע והמסמכים המוגשים ל-Fruugo להיות בשפה האנגלית או מתורגמים לאנגלית.

פרטי התקשרות שנמסרו לנו

החברה פועלת כסוכן מסחרי מתווך עבור קמעונאים המשתמשים בפלטפורמת Fruugo, ולפיכך מחויבת להעביר לקמעונאי הרלוונטי את פרטי התלונה הנוגעת אליו. החברה מייחסת חשיבות רבה להגנת מידע. לפיכך, בעת הגשת תלונה, הינכם מסכימים לכך שחברת Fruugo תעביר את פרטי התלונה שלכם לקמעונאי/ים הרלוונטי/ים לצורך עיבוד המידע הנחוץ. במידה ואינכם מעוניינים שפרטי הקשר עימם הוגשה התלונה יועברו לקמעונאי, יש לספק פרטי קשר חלופיים אותם תוכל החברה להעביר לקמעונאי למטרות יצירת קשר עימכם. הינכם מאשרים ומסכימים בזאת שבהמשך להגשת תלונה, הקמעונאים הרלוונטים יכולים ליצור עימכם קשר, וייתכן שירצו לדבר עימכם או לערער על התלונה. הינכם מתחייבים בזאת להתקשר עם הקמעונאים הרלוונטיים במטרה למצוא פתרון הוגן וכי תיידעו את Fruugo על תוצאות הדיונים או על מחלוקת. בנוסף, הינכם מסכימים לכך שחברת Fruugo לא תישא בכל אחריות להשלכות משפטיות או כלכליות, או כל נזק שיגרם לכם, הנובע כתוצאה מדיונים או ממחלוקות שכאלה.

זמני מענה

חברת Fruugo עושה את מירב המאמצים על מנת לספק ללקוח תשובה ראשונית לתלונה תוך שלושה (3) ימי עסקים, אף על פי שהיא שומרת לעצמה את הזכות לשנות את משך תקופה זו ללא הודעה מוקדמת.

יש להימנע משליחה כפולה של אותה התלונה או הודעות חוזרות בעניין אותה התלונה שכן הדבר עלול לעכב את מענק התשובה הראשונית. בנוגע להמשך ההתקשורת עימכם, Fruugo תספק מענה בהקדם האפשרי, תוך התחשבות הן בצורכי היועצים המשפטיים של החברה והן בתיעדוף דחיפות התלונה. למען הסר ספק, תלונות ממשלתיות ורגולטוריות הינן בעדיפות עליונה.

במידה והינכם סבורים כי תלונתכם דחופה, אנא ציינו זאת בבירור בשורת הנושא בעת הגשת התלונה ופרטו את סיבת הדחיפות (לדוגמה, במידה וקיים סיכון לפגיעה בציבור הרחב).

תגובת החברה

בהינתן שתלונתכם תוגש בהתאם למדיניות זו, החברה תנקוט, בזמני תגובה סבירים, בכל פעולה שתיחשב בעיניה כמוצדקת משפטית והכרחית בנסיבות הרלוונטיות. תגובת החברה עשויה (אך לא מחויבת) לכלול השעיה או הסרה של הרישום/ים הנוגעים בנושא או בתחום שיפוט מסויים, יידוע הקמעונאי/ים על הבעיה, בקשה של החברה לקימאונאי/ם ליצור עימכם קשר לצורך מצאיאת פתרון לבעיה ו/או עידכונים בנוגע לפעולה שננקטה.  

כל פעולה שתינקט תהיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ובהתאם לחוקים החלים. החברה אינה מתחייבת כי כל פעולה שתינקט תסייע, באופן זמני או קבוע, בהשגת כל מטרה והחברה לא תהיה מחויבת לפקח או לבדוק באופן שוטף את יעילות ו/או התאמתה לכל פעולה עתידית שתיעשה מצידה של החברה.

בנוסף, החברה שומרת את הזכות להחזיר רשימות מוצרים ו/או קמעונאים, ללא הודעה אליכם, במידע והבסיס המשפטי לתלונה הרלוונטית לא הוכח תחת מדיניות זו או אחרת.

יישוב סכסוכים מקוון

בכפוף לסעיף 14 (1) לתקנת ODR, נציבות האיחוד האירופי מציעה פלטפורמה מקוונת ליישוב סכסוכים (OS platform - פלטפורמת מערכת ההפעלה). ניתן לגשת לפלטפורמה המקוונת ליישוב סכסוכים באמצעות הקישור הבא: http://ec.europa.eu/consumers/odr .

גישור סעיף 12 לתקנה EU Platform to Business Regulation 2019/1150 (המכונה: תקנה 2019/1150 של פלטפורמת האיחוד האירופי לעסקים) קובע כי יינתן גישור בנסיבות מסוימות.

קמעונאים המציעים שירותים במסגרת אתר Fruugo רשאים לבקש סיוע בפתרון סכסוכים עם חברת Fruugo באמצעות גישור. הפנייה לגישור תוגש על ידי כל אחד מהצדדים ל-Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) (המרכז ליישוב סכסוכים יעיל), במסגרתו CEDR ימנה מגשר מוסמך.

הליך תלונת קמעונאי לצורך תשלומים

במידה ונתקלתם בבעיה כלשהי בנוגע לתשלומים המסופקים מטעמה של Fruugo, אנא יידעו אותנו על כך באמצעות יצירת קשר עם מנהל החשבון הייעודי שלכם. משוב יעיל מצידכם יסייע לנו בשיפור השירות שלנו. אנו מתחייבים למענק פתרון לתלונתכם בתוך חודש מתאריך קבלת התלונה.

גורמים מתקשרים

עבור מידע בנושא יצירת קשר עם הישויות המשפטיות הפועלות מטעם Fruugo, יש לעיין בתנאי השימוש.

כללי

מדיניות זו נקבעה על ידי חוקי אנגליה ווילס והינכם מסכימים בזאת באופן בלתי הפיך לפעול תחת סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט של אנגליה ווילס בנושא מחלוקות ביחס למדיניות זו והזכויות והחובות ביחס למדיניות (לרוב מחלוקת בנושא זכויות או חובות שאינן חוזיות).

גם במידה וסעיף כלשהו של מדיניות זו ייימצא על ידי בית משפט בסמכות שיפוט מוסמכת כפסול או בלתי ניתן לאכיפה, הינכם מתחייבים לתוקפן של כוונות הצדדים במסגרת מדיניות בית המשפט, ולשמירה על תוקפם של שאר סעיפי המדיניות תחת החוק החל.