תנאי השימוש של

עודכן לאחרונה: אוקטובר 2023

1.קבלת התנאים

ברוכים הבאים לאתרי הקניות האלקטרוניים של Fruugo ("השירות"), המוצעים לכם על ידי Fruugo.com Ltd וכל החברות הבנות הבלעדיות של Fruugo.com Ltd וכל חברות הקבוצה המסונפות כולל Fruugo (Ireland) Ltd ("אנחנו", "אותנו" או "Fruugo").

השירות מנוהל על ידי Fruugo.com Ltd. Fruugo רשומה באנגליה וויילס תחת מספר חברה 06553460 והמשרד הרשום של Fruugo הוא Fountain Street House, 13 Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ. מספר מע"מ של Fruugo הוא GB 413 9004 29.

תנאי שימוש אלה ("TOU") מסדירים את השימוש שלך בתוכן, תוכנה ושירותים המוצעים באמצעות השירות. אנא קרא בעיון את TOU זה לפני השימוש בשירות. על ידי השימוש בשירות, אתה מקבל ומסכים להיות מחויב על פי TOU. אם אתה מתנגד ל-TOU או לכל שינוי שנעשה בהם, עליך להפסיק את השימוש בשירות.

Fruugo שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, לתקן, להוסיף או להסיר סעיפים מתנאי שימוש אלה בכל עת. זוהי אחריותך לבדוק את תנאי השימוש הללו מעת לעת לשינויים. המשך השימוש שלך בשירות לאחר פרסום השינויים ייחשב כקבלה והסכמה לשינויים. כל עוד אתה מציית לתנאי שימוש אלה, Fruugo מעניקה לך זכות אישית, לא-בלעדית, לא-ניתנת להעברה, מוגבלת להיכנס ולהשתמש בשירות.

אלא אם כן סוכם אחרת בכתב על ידך ועל ידי Fruugo, על ידי ההרשמה או השימוש בדרך אחרת בשירות בכל דרך שהיא, כולל אך לא מוגבל לביקור או דפדוף בשירות, אתה מסכים להיות מחויב ולציית לתנאי שימוש אלה, וכל התנאים והמדיניות וההנחיות הנוספים ("תנאים נוספים") אליהם מתייחסים כאן או שפורסמו או הועמדו לרשות על ידי Fruugo, בכל מקרה במידה שתנאים נוספים אלה ומדיניות חלים על השימוש שלך בשירות.

התנאים הנוספים והמדיניות כוללים, אך אינם מוגבלים לדלקמן:

● הודעת הפרטיות של Fruugo;

● מדיניות קובצי הCookie של Fruugo;

● מדיניות המוצרים האסורים של Fruugo;

● מדיניות נגד זיופים של Fruugo;

● מדיניות הסימנים המסחריים של Fruugo;

● מדיניות תלונות משפטיות של צד שלישי;

מדיניות ההגנה על קטינים של Fruugo ו

● מדיניות הדיוק של התוכן של Fruugo.

כל התנאים הנוספים והמדיניות משולבים בזאת במפורש על ידי הפניה, ו-TOU, יחד עם כל התנאים הנוספים והמדיניות, מהווים את ההסכם המלא בינך לבין Fruugo ("ההסכם") בנוגע לנושא כאן, ומחליפים את כל ההסכמים הקודמים.

במידה וקיימת סתירה בין TOU לבין תנאים נוספים או מדיניות אחרים שסופקו על ידינו או באמצעותנו, התנאים הנוספים או המדיניות, בהתאמה, יגברו במידת הסתירה. כל תנאים נוספים שתציע באישור הזמנה או במסמך אחר יידחו ולא יהיו תוקף אלא אם כן הוסכם עליהם בנפרד על ידינו בהסכם נפרד בכתב.

השימוש שלך בחלק מסוים של השירות עשוי גם להיות כפוף להנחיות ולמדיניות החלות על שירות כזה שעשויות להתפרסם ולהשתנות על ידי Fruugo מעת לעת.

הסכם זה מציב את התנאים המחייבים משפטית אותך ("אותך") כמשתמש בשירות.

אלא אם כן נאמר אחרת במפורש, כל תכונה חדשה או שיפור או שחרור של תכונות חדשות לשירות, יהיו כפופים ל-TOU.

2.זכויות קניין רוחני ומידע על סימנים מסחריים

Fruugo היא המפעילה של השירות והתכנים שבו הם רכושה של Fruugo (או של החברות המסונפות שלנו) או משמשים ברישיון מספקינו. Fruugo היא הבעלים של אוסף המידע בשירות זה.

זכויותיה של Fruugo ושל החברות המסונפות והספקים שלנו, מוגנות על ידי חוקי קניין רוחני בריטיים, אירופיים ובינלאומיים, כולל אלה להגנה על זכויות יוצרים, סימנים מסחריים וזכויות בסיסי נתונים. שימוש לרעה בשירות זה עלול לגרור אחריות אזרחית או ענישה פלילית. Fruugo מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי וניתן לביטול לגשת לשירות למטרות דפדוף במוצרי קמעונאים, הזמנת טובין, או קבלת מידע ליצירת קשר עם קמעונאים או איתנו (או עם החברות המסונפות שלנו).

הרישיון שלך לגשת לשירות אינו מתיר שימוש מסחרי באתר שלנו או כל שימוש באתר שלנו שהוא לטובת כל ישות מסחרית שאינה Fruugo (או החברות המסונפות שלנו).

אתה מאשר ומסכים כי השירות מכיל מידע קנייני וסודי המוגן על ידי חוקי קניין רוחני וחוקים אחרים. הלוגו של Fruugo, אתר וסימני השירות, ולוגו אחר של Fruugo ושמות מוצרים ושירות הם סימנים מסחריים של Fruugo.com Ltd ("סימני Fruugo"). אתה מאשר ומסכים בנוסף כי התוכן המוצג לך באמצעות השירות מוגן על ידי זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות, פטנטים או זכויות קניין אחרות וחוקים כמפורט במדיניות הסימנים המסחריים של Fruugo.

למעט כפי שFruugo אישרה במפורש בכתב, אתה מסכים לא להציג או להשתמש בכל דרך בסימני Fruugo. אנא קרא את מדיניות הסימנים המסחריים של Fruugo למידע נוסף על סימני Fruugo. אסור לך במפורש להוריד כל חלק משירות זה שלנו (מלבד מסיבת אגירה אוטומטית של דף), לתקן או לשנות אותו או כל חלק ממנו, לשכפל או להעתיק, למכור (כולל מכירה חוזרת כלשהי), או לנצל אחרת את השירות או האתר שלנו (או כל חלק ממנו) לכל מטרה אחרת מאשר זו שצוינה לעיל, ואסור לך גם להציג במסגרת האתר שלנו.

3.עסקינו

Fruugo היא שוק גלובלי המאפשר לקמעונאים וקונים עצמאיים להתחבר זה לזה. Fruugo מאפשרת לקמעונאים להקים חנויות שמפרטות ומוכרות מוצרים ("מוצר" או "מוצרים") למשתמשי קצה. Fruugo עצמה אינה מוכרת את המוצרים הרלוונטיים, אינה מטפלת, מאמתת או רואה אחרת את המוצרים הרלוונטיים, ואינה מעורבת בתהליך הקיום. Fruugo אינה היצרן וגם לא המפיץ של המוצרים בפלטפורמה שלה. כל דף תצוגת מוצר מזהה בבירור את שם, מיקום וכתובת הקמעונאי המציע את המוצרים למכירה בשירות.

4.מעמד סוכן מסחרי

כל אחת מ-Fruugo.com Ltd ו-Fruugo (Ireland) Limited יכולות לפעול כסוכנות מסחריות של הקמעונאים בלבד ולא בשמם של הלקוחות. בהסכם של Fruugo עם הקמעונאים, הקמעונאים הסמיכו את Fruugo לסכם את מכירת המוצרים ללקוחות בשמם של הקמעונאים.

Fruugo היא שוק עסקים-לצרכנים ("B2C") – Fruugo מקלה על מכירות מעסקים לצרכנים. הקמעונאים הם בעלי הרישום בנוגע למוצרים שנמכרו. Fruugo היא בעלת הרישום בנוגע לתשלום עבור המוצרים שנרכשו. כשאתה רוכש מוצר בשירות, חוזה המכירה הוא אך ורק בינך לבין הקמעונאי. זה אומר שכשאתה רוכש מוצר בשירות, העסקה שלך היא עם הקמעונאי שרשם את המוצר, ואותו קמעונאי אחראי לממש את הזמנתך.

Fruugo אינה מאמתת אף אחד מהמוצרים הרשומים למכירה בשירות. Fruugo מפעילה נוהל התראה והסרה שצדדים שלישיים יכולים להשתמש בו בהתאמה ו-Fruugo יכולה להסיר מוצרים על פי שיקול דעתה הבלעדי מהשירות. Fruugo יכולה לסייע לקמעונאי עם החזרת מוצר במקרה שמוצר נחשב כבלתי מתאים למכירה על ידי רגולטור בטיחות מוצר.

מכיוון ש-Fruugo היא עסק B2C, מס יחויב על הזמנתך בהתאם לכללי המס B2C החלים על הזמנתך, בהתחשב במחיר הקנייה, המיקום שלך ומיקום הקמעונאי. Fruugo אינה יכולה להנפיק או לתקן חשבוניות עבור תרחיש עסק-לעסק ("B2B").

בנוסף לאמור לעיל, ל-Fruugo אין חזקה על דבר הרשום או נמכר באמצעות האתרים שלה והיא אינה מעורבת בעסקה בפועל בין קונים למוכרים (הקמעונאים). Fruugo אינה צד לעסקה וחוזה המכירה הוא ישירות בין הקונה למוכר. אף על פי ש-Fruugo עשויה לסייע ביישוב מחלוקות, ל-Fruugo אין שליטה על ואינה מבטיחה את קיומם, איכותם, בטיחותם או חוקיותם של המוצרים הרשומים; את דיוק תוכן רשימות המוכר; את יכולתם של מוכרים למכור פריטים; את יכולתם של קונים לשלם עבור פריטים; או שקונה או מוכר באמת ישלימו עסקה או יחזירו פריט.

כפלטפורמה מקוונת אחראית, שלמות השירות היא בעלת חשיבות עליונה לעסק שלנו ולכל השותפים שלנו. כל הקמעונאים המשתמשים בשירות חייבים לציית לתנאי הקמעונאי של Fruugo, ואנו דורשים מקמעונאים וצרכנים כאחד לציית לתנאים המפורטים ב-TOU זה.

כל המוצרים שנמכרו על ידי קמעונאים בשירות נמכרים על בסיס זה שהם לשימוש אישי בלבד.

5.הודעת הפרטיות של FRUUGO

נתוני הרישום (כהגדרתם להלן) ומידע מסוים אחר אודותיך כפופים להודעת הפרטיות של Fruugo. למידע נוסף, ראה את הודעת הפרטיות המלאה שלנו.

אתה מסכים שאנו יכולים לגשת, לשמר ולחשוף את פרטי החשבון שלך וכל תוכן שסופק לך באמצעות השירות ("תוכן"): (א) לחברות המסונפות של Fruugo ברחבי העולם לשם מתן השירות לך ולאחרים בצורה יעילה; (ב) למטרת ניהול חשבונך כראוי בהתאם לנהלי התפעול הסטנדרטיים שלנו; ו- (ג) אם נדרש לעשות זאת על פי חוק או באמונה תום לב שכל גישה, שימור או חשיפה כאלה סבירים באופן הכרחי: (i) לציית להליך משפטי; (ii) לאכוף את TOU; (iii) להגיב לטענות שתוכן כלשהו מפר את זכויות צדדים שלישיים; (iv) להגיב לבקשות שירות לקוחות שלך; או (v) להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות של השירות, המשתמשים שלו והציבור.

Fruugo עשויה להקליט שיחות שירות לקוחות או מכירות לצורכי הדרכה ותקני איכות ולאסוף מידע אחר הקשור לאינטראקציה בינך לבין Fruugo ובינך לבין הקמעונאי המיוצג על ידינו.

6.חובות הרישום שלך

בתמורה לשימושך בשירות, אתה מסכים: (א) לספק מידע אמיתי, מדויק, עדכני ומלא על עצמך כפי שנדרש על ידי טופס ההרשמה של השירות ("נתוני הרישום") ו- (ב) לשמור ולעדכן במהירות את נתוני הרישום כדי לשמור עליהם אמיתיים, מדויקים ומלאים.

אם תספק מידע שאינו נכון, מדויק או שלם, או שיש לנו טעמים סבירים לחשוד שמידע כזה אינו נכון, מדויק או שלם, יש לנו את הזכות להשעות או לבטל את החשבון שלך ולסרב לכל שימוש עתידי בשירות (או כל חלק ממנו).

ל-Fruugo יש מדיניות הגנה על קטינים וכדי להשתמש בשירות, עליך להיות בן לפחות שמונה עשרה (18) שנים. Fruugo חייבה קמעונאים מצד שלישי המשתמשים בשירות ליישם תהליכי אימות גיל עבור מכירת מוצרים כלשהם עם מגבלת גיל.

7.חשבון FRUUGO, סיסמה ואבטחה

תקבל סיסמה ושם חשבון עם השלמת תהליך ההרשמה לשירות. אתה אחראי לשמור על סודיות הסיסמה והחשבון ונושא באחריות מלאה על כל הפעילויות המתרחשות בשירות תחת הסיסמה או החשבון שלך. אתה מסכים להודיע לנו מיד על כל שימוש לא מורשה בסיסמתך או בחשבון שלך ועל כל הפרת אבטחה אחרת בנוגע לשירות. Fruugo לא תוכל ולא תהיה אחראית לכל הפסד או נזק הנובעים מכך שלא עמדת בסעיף זה.

8.מוצרים ומשלוח

כפי שהוסבר בסעיף 4 לעיל, כל המוצרים המוצגים בשירות נמכרים על ידי קמעונאים עצמאיים מצד שלישי. Fruugo אינה הקונה וגם לא המוכר של המוצרים. Ltd Fruugo.com היא ספקית הפלטפורמה של השירות.

בהסכמים שלנו עם הקמעונאים, הקמעונאים הסמיכו את Fruugo להשלים את מכירת המוצרים ללקוחות. זה אומר שבהתאם להשלמת העסקה, ל-Fruugo.com Ltd או ל-Fruugo (Ireland) Ltd יש סמכות מהקמעונאים לחייב את הקמעונאים למכור מוצרים, אבל זה לא משפיע על הצדדים החותמים על מכירת המוצר הרלוונטי. חוזה שנוצר עם השלמת מכירה של מוצר באמצעות השירות נעשה אך ורק בין הלקוח לקמעונאי, למרות של-Fruugo יש סמכות מהקמעונאי לחייב את הקמעונאי למכור מוצר בהתאם לחוזה כזה. Fruugo אינה צד לחוזה כזה ואינה נוטלת על עצמה כל אחריות הנובעת ממנו או בקשר אליו.

אנו עוקבים אחר תהליכי המשלוח של הקמעונאים בנוגע למכירות שבוצעו באמצעות השירות ומשוב הלקוחות על המוצרים שנמכרו, עם זאת, ל-Fruugo אין שליטה ישירה והיא אינה מטפלת במוצרים או משלוחים פרטניים של מוצרים שנמכרו בשירות או מאמתת אותם.

כאשר אתה מבצע הזמנה באמצעות השירות, תקבל אימייל המאשר קבלת ההזמנה שלך. אימייל זה הוא רק לצורך מידע והוא אינו מהווה קבלה של ההזמנה שלך על ידי הקמעונאי. החוזה בינך לבין הקמעונאי בנוגע למוצרים לא ייכרת עד שנבדוק שהקמעונאי מקבל את ההזמנה שלך. אם ההזמנה שלך התקבלה, Fruugo תשלח לך אימייל אישור, שיסיים את החוזה בינך לבין הקמעונאי. אימייל האישור יכלול תיאור של המוצרים שנרכשו בהזמנה ומידע מסוים אחר על הזכויות שלך לבטל את החוזה בינך לבין הקמעונאי. רק אותם מוצרים הרשומים באימייל אישור המשלוח נכללים בחוזה בינך

לבין הקמעונאי. אם הזמנה סומנה כמאושרת, ביטול עשוי שלא להיות אפשרי מכיוון שהקמעונאי מתחיל את תהליך המימוש מיד לאחר אישור ההזמנה. ראה מדיניות ביטול והחזרות למידע נוסף.

Fruugo מקבלת את התשלומים שלך בשם הקמעונאי, ואנחנו גם מתחייבים להחזיר לך בשם הקמעונאי כל סכום שתהיה זכאי לו. זו החלטה עיקרית של הקמעונאי האם יש זכות לגיטימית להחזר כספי. עם זאת, יש מספר מצומצם של נסיבות שבהן אנחנו עשויים להחליט להנפיק החזר כספי ולתבוע סכום זה חזרה מהקמעונאי. התשלום שלך יעובד על ידי Fruugo.com Ltd או כל חברת בת בבעלות מלאה של Fruugo.com Ltd (כולל Fruugo (Ireland) Ltd) ויועבר על ידינו לקמעונאי/ים הרלוונטי/ים בסילוק חובך לכל קמעונאי עבור רכישות שביצעת באמצעות השירות.

הוראות נוספות ניתנות בפרקים הרלוונטיים של מרכז העזרה של Fruugo. הוראות אלה עשויות להשתנות מעת לעת עם או בלי הודעה אליך. אתה מבין ומסכים שהוראות אלה יהוו חלק בלתי נפרד מהתנאים וההגבלות הללו.

תנאי האחריות הם ספציפיים למוצר, ולכן יסופקו עם המוצר הרלוונטי, או על ידי הקמעונאי הרלוונטי.

9.ציות לחוקים ולכללים מקומיים

עליך להכיר היטב את כל החוקים והכללים המקומיים הרלוונטיים הקשורים להתנהגות מקוונת, תוכן מקובל ומוצרים אסורים במדינה בה אתה מתגורר. אתה תהיה אחראי על כל דמי מכס, קנסות, עונשים, סנקציות או הוצאות אחרות שייגרמו בעקבות הזמנה שביצעת אם היא תיחשב ללא חוקית במדינה בה אתה מזמין את המוצר.

אנו מבקשים מקמעונאים לבדוק שהמוצרים הזמינים למכירה בשירות תואמים את מדינת המגורים של הצרכן, אולם זו אחריותך לבדוק בקפידה את תיאור המוצר לפני ביצוע הזמנה.

מכיוון ש-Fruugo היא שוק גלובלי, ייתכן שחלק מהפריטים יופיעו ביותר משירות אחד. זו אחריות המוכר והצרכן להבטיח שכל החוקים והתקנות הנוגעים לעסקאות חוצות גבולות יכובדו.

10. איסור מכירה מחדש של השירות

אתה מסכים שלא לשכפל, לייצר העתקים, להעתיק, למכור או למכור מחדש חלק כלשהו של השירות, או להשתמש בשירות לתועלת אישית. למעט כפי שהורשה במפורש על ידי Fruugo או מפרסמים, אתה מסכים שלא לשנות, להשכיר, לחכור, ללוות, למכור, להפיץ או ליצור יצירות נגזרות על בסיס השירות, במלואו או בחלקו.

אתה מסכים שלא לגשת, או לנסות לגשת, לשירות באמצעות כל אמצעי שאינו הממשק שסופק על ידינו לשימוש בגישה לשירות.

11. שינויים בשירות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות, בכל עת, לשנות או להפסיק, באופן זמני או קבוע, את השירות (או כל חלק ממנו) עם או בלי הודעה מוקדמת. אתה מסכים שלא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו על שינוי, השעיה או הפסקה של השירות.

12. קישורים

השירות עשוי לספק, או צדדים שלישיים עשויים לספק, תוכן או קישורים לאתרי אינטרנט או משאבים אחרים. אתה מאשר ומסכים ש-Fruugo אינה אחראית לזמינות של תוכן חיצוני, אתרים או משאבים כאלה, ו-Fruugo אינה מאשרת ואינה אחראית על חומרים או שירותים הזמינים באתרים או משאבים

אלה. ל-Fruugo אין שליטה על תוכן או אתרי צד שלישי, וגם אינה יכולה להיות אחראית בקשר לדבר הכלול באתרים הללו.

אתה מודה ומסכים נוסף ש-Fruugo לא תהיה אחראית, במישרין או בעקיפין, על נזק או הפסד הנגרם או נטען כנגרם על ידי או בקשר לשימוש או הסתמכות על חומרים או שירותים הזמינים באתר או משאב כזה.

13. שיפוי

אתה מסכים לשפות ולפטור את Fruugo וכל החברות הבנות, המסונפות, המנהלים, המניות, הסוכנים ושאר השותפים, הקמעונאים והעובדים שלה, מכל תביעה או דרישה, הפסד, אחריות או הוצאות, כולל הוצאות משפטיות סבירות, המועלות נגד Fruugo על ידי צד שלישי בשל או הנובעות מאו קשורות לשימוש שלך בשירות (כולל אך לא מוגבל לתוכן שהגשת, פרסמת או העברת באמצעות השירות, השימוש או הקשר שלך לשירות, הפרת TOU על ידך, או הפרת זכויותיו של אחר על ידך).

14. סייגים לאחריות

אתה מאשר במפורש ומסכים כי:

  1. השימוש שלך בשירות הוא על אחריותך בלבד. השירות מסופק על בסיס "כמות שהוא" ו"כפי שזמין". במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו פוטרים במפורש אחריות לכל תנאים ומונחים מכל סוג שהוא, בין אם משתמעים או מפורשים, לרבות, אך לא רק, כל מונח משתמע של סחירות, איכות מספקת או התאמה למטרה מסוימת.

  2. איננו נותנים אחריות או מצג כי (I) השירות יענה על דרישותיך, (II) השירות יהיה רציף, עדכני, מאובטח, או נטול שגיאות (או שפגמים כלשהם יתוקנו), (III) התוצאות שניתן להשיג מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או אמינות, (IV) ואיכות המוצרים, השירותים, המידע, או חומר אחר שנרכש או הושג על ידך באמצעות השירות יענה על ציפיותיך.

  3. הורדה או השגה בדרך אחרת של כל תוכן באמצעות השימוש בשירות נעשית על פי שיקול דעתך ואחריותך בלבד וכי תהיה האחראי הבלעדי על כל נזק שייגרם כתוצאה מהורדת תוכן כזה.

  4. שום עצה או מידע, בעל פה או בכתב, שהתקבל על ידך מאיתנו או באמצעות או מהשירות לא ייצור אחריות או מחויבות אחרת שלא נקבעה במפורש ב-TOU.

  5. אנו פוטרים כל אחריות וחבות על מעשים, מחדלים והתנהגות של צדדים שלישיים בקשר או בנוגע לשימוש שלך באתר ו/או בשירותים.

  6. אתה נוטל אחריות מלאה על השימוש שלך באתר ובכל אתר מקושר. הסעד היחיד שלך כנגד FRUUGO על אי-שביעות רצון מהאתר או כל תוכן הוא להפסיק להשתמש באתר או בתוכן כזה.

הסייג לעיל חל על כל נזק, אחריות או פציעה הנגרמים על ידי כשל בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, עיכוב בפעולה או העברה, וירוס מחשב, כשל קו תקשורת, גניבה או השחתה של או גישה לא מורשית לשינוי או שימוש, בין אם על הפרת חוזה, עוולה, רשלנות או כל עילת תביעה אחרת.

Fruugo שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל אחד מהבאים, בכל עת, ללא הודעה: (1) לשנות, להשעות או להפסיק את הפעלת או הגישה לשירות, או לכל חלק מהשירות, מכל סיבה שהיא; (2) לשנות או להחליף את השירות, או כל חלק מהשירות, וכל מדיניות או תנאים רלוונטיים; ו- (3) להפריע לפעולת השירות, או לכל חלק מהשירות, כפי שנחוץ כדי לבצע תחזוקה שגרתית או לא שגרתית, תיקון שגיאות, או שינויים אחרים.

15. הגבלת אחריות

אתה מסכים לאפשר ל-Fruugo הזדמנות סבירה לעבוד איתך כדי לפתור כל עניין שאנחנו עלולים להיות אחראים עליו, לפני שתתהוונה הוצאות על ידי פתרון האירוע בעצמך.

למעט במקומות בהם הדבר אסור על פי חוק, אתה מאשר במפורש ומסכים כי FRUUGO לא תהיה אחראית לכל נזק שהוא, בין אם ישיר ובין אם עקיף, כולל אך לא מוגבל לנזקים עבור אובדן רווחים, מוניטין, שימוש, מידע או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, גם אם הוזהרנו על האפשרות לנזקים כאלה, הנובעים מ: (I) השימוש או אי היכולת להשתמש בשירות או בכל מוצר המוצג בשירות; (II) עלות השגת מוצרים ושירותים חלופיים הנובעת מכל מוצר, נתונים, מידע או שירותים שנרכשו או הושגו או הודעות שהתקבלו או עסקאות שבוצעו באמצעות או מהשירות; (III) גישה לא מורשית או שינוי של העברות או נתונים שלך; (IV) הצהרות או התנהגות של צד שלישי כלשהו בשירות; או (V) כל עניין אחר הקשור לשירות או למוצרים המוצגים או נמכרים באמצעות השירות.

כל אחריותנו והסעד היחיד שלך לא יעלו על הסכום ששולם על ידך עבור המוצר או השירות הרלוונטי.

אתה מסכים שללא קשר לחוק או תקנה כלשהם להפך, על מנת שתביעה או עילת תביעה הנובעת מאו קשורה לשימוש בשירות, לכל מוצר המוצג בשירות או נמכר באמצעותו או ל-TOU תהיה תקפה, יש להגיש אותה תוך שנה (1) אחת ממועד היווצרות אותה תביעה או עילת תביעה.

אתה מאשר ומסכים שתהיה אחראי לכל הפסד או נזק ש-Fruugo סובלת בשל השימוש הלא נכון שלך בשירות או הפרה כלשהי של TOU אלה, בתנאי שההפסד או הנזק היו צפויים באופן סביר ו-Fruugo עמדה בחובתה למזער כל הפסד.

16. חריגים והגבלות

ישנן סמכויות שיפוט שאינם מתירים חריגה של אחריות מסוימת או הגבלה או חריגה של אחריות על נזקים מסוימים. לפיכך, ייתכן שחלק מההגבלות בסעיפים 13 ו-14 לעיל לא יחולו עליך.

שום דבר ב-TOU לא ישפיע על הזכויות החוקיות של צרכנים.

17. הפרת TOU וסיום

Fruugo רשאית לחשוף כל מידע שיש לנו עליך (כולל זהותך) אם נקבע שחשיפה כזו הכרחית בקשר לכל חקירה או תלונה בנוגע לשימוש שלך בשירות, או כדי לזהות, ליצור קשר או לנקוט הליכים משפטיים נגד מישהו שעלול לגרום פציעה או הפרעה (במכוון או שלא במכוון) לזכויותיה או רכושה של Fruugo, או לזכויות או רכוש של מבקרים בשירות או משתמשים בשירות, כולל לקוחות של Fruugo. Fruugo שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחשוף כל מידע ש-Fruugo סבורה שחיוני כדי לציית לכל חוק, תקנה, הליך משפטי או בקשה ממשלתית רלוונטיים. Fruugo גם רשאית לחשוף את המידע שלך כאשר נקבע שהחוק מחייב או מתיר חשיפה כזו, כולל חילופי מידע עם חברות וארגונים אחרים למטרות הגנה מפני הונאה.

אתה מסכים ש-Fruugo רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להפסיק את הגישה שלך לשירות ו/או לחסום את הגישה העתידית שלך לשירות אם נקבע על ידינו שהפרת את TOU אלה או תנאים, מדיניות או הנחיות נוספים הקשורים לשימוש שלך בשירות. אתה גם מסכים שכל הפרה מצדך של TOU אלה תהווה התנהגות עסקית בלתי חוקית ובלתי הוגנת, ותגרום לנזק בלתי הפיך ל-Fruugo, שפיצוי כספי יהיה בלתי מספק עבורו, ואתה נותן הסכמתך ש-Fruugo תשיג כל סעד משפטי או הוגן ש-Fruugo תמצא נחוץ או מתאים בנסיבות כאלה. סעדים אלה הם בנוסף לכל סעד אחר שיש ל-Fruugo על פי דין או בהגינות.

אתה מסכים ש-Fruugo רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, להפסיק את הגישה שלך לשירות, מסיבה, אשר כוללת (אך אינה מוגבלת ל)- (1) בקשות של גופי אכיפת חוק או סוכנויות ממשלתיות אחרות, (2) בקשה על ידך (מחיקות חשבון יזומות על ידי המשתמש), (3) הפסקה או שינוי מהותי של השירות או כל שירות המוצע בשירות או באמצעותו, או (4) בעיות או תקלות טכניות בלתי צפויות.

אם Fruugo אכן תנקוט בפעולה משפטית כלשהי נגדך כתוצאה מהפרת TOU אלה, Fruugo תהיה זכאית להשיב ממך, ואתה מסכים לשלם, את כל ההוצאות המשפטיות והעלויות הסבירות של פעולה כזו, בנוסף לכל סעד אחר שיינתן ל-Fruugo. אתה מסכים כי Fruugo לא תהיה אחראית כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו על הפסקת הגישה שלך לשירות כתוצאה מהפרה כלשהי של תנאי השימוש הללו.

אתה מסכים שכל הפסקה של הגישה שלך לשירות על פי הוראה כלשהי של TOU זו יכולה להתבצע ללא הודעה מוקדמת, ואתה מאשר ומסכים ש-Fruugo יכולה מיד להשבית או למחוק את החשבון שלך.

כל חשבון שלא נעשה בו שימוש במשך תקופת זמן מסוימת עשוי להיות מבוטל וכל התכנים בתוכו יימחקו לצמיתות בהתאם להנחיות ולמדיניות של Fruugo. אתה מסכים שאין לנו כל אחריות או חבות על מחיקה או אי-אחסון של כל תוכן המתוחזק או מועבר על ידי השירות.

18. תביעות קניין רוחני

Fruugo מכבדת את זכויות הקניין הרוחני של אחרים ויש לה נוהל התראה והסרה פעיל. אם אתה סבור שהופרה אחת מזכויות הקניין הרוחני שלך בשירות, אנא דווח על הבעיה ל- legal@fruugo.com עם כל התיעוד התומך הנדרש בהתאם למדיניות תלונות משפטיות של צד שלישי שלנו.

19. קודים קידום מכירות

Fruugo עשויה להנפיק קודים קידום מכירות המאפשרים לצרכנים לקבל הטבות כגון הנחות על ההזמנות שהם מבצעים באמצעות השירות. קודים אלה אינם ניתנים להעברה, כך שניתן להשתמש בהם רק על ידי האדם שאליו הם הונפקו ויש להשתמש בהם אך ורק בהתאם לתנאי השימוש שלהם. אם אתה משתמש בקוד קידום מכירות כדי לתבוע הטבת קידום מכירות, עליך קודם לבדוק שהוא הונפק לך ושאתה זכאי להשתמש בו. על ידי השימוש בו כדי לתבוע הטבת קידום מכירות, תאשר (i) שאתה זכאי להשתמש בקוד; (ii) שאתה עומד בכל התנאים החלים על השימוש בו; ו- (iii) שאתה מסכים לתנאים הקשורים לקידום המכירות. אם Fruugo תמצא שאינך זכאי להשתמש בקידום או שאינך עומד בתנאי השימוש בו, ההזמנה שלך עלולה להידחות או לחלופין, היא עשויה להיות מעובדת על ידי הקמעונאי ללא יישום ההטבה הקידומית.

20. ביקורות

Fruugo אינה מציגה ביקורות צרכנים על מוצרים בשירות שלה. עם זאת, Fruugo אוספת ביקורות Trust Pilot כדי לאפשר למשתמשים לשקף את חוויתם. משתמשים אינם מבקרים מוצרים ספציפיים אלא יכולים לבקר את חוויית השימוש בשירות.

Fruugo מקבלת ביקורות עם מספר הזמנה מצורף בלבד כדי לאמת שכל הביקורות מבוססות על חוויה אמיתית. אם ביקורת הוגשה ללא מספר הזמנה, Fruugo תגיש בקשה למידע נוסף. אם בקשה זו לא נענית, אנו נסיר את הביקורת מכיוון שלא נוכל לאמת אם היא הגיעה מקונה מאומת.

21. איך תוצאות חיפוש מדורגות בחיפוש מקוון של FRUUGO

התוצאות מחיפושים שמבוצעים בשירות מדורגות באמצעות הגורמים הבאים: רלוונטיות (לשאילתת החיפוש), ביצועי מכירות ושירות היסטוריים של הקמעונאים הרלוונטיים, והעמלה ש-Fruugo עשויה להרוויח מקמעונאי כאשר פריט נרכש. כאשר תוצאות חיפוש או תוכן של קרוסלות מוצרים או תוכן קידום מכירות אחר בשירות מושפעים בעיקר מתשלומים שבוצעו על ידי קמעונאים (תוכן ממומן), זה יצוין לצד התוכן או התוצאות.

22. הפרות

אנא דווח על כל הפרה של TOU לשירות הלקוחות של Fruugo.

23. הודעה

הודעות אליך יכולות להישלח בדואר אלקטרוני או בדואר רגיל. השירות גם יכול לספק הודעות על שינויים ב-TOU או נושאים אחרים על ידי הצגת הודעות או קישורים להודעות לך באופן כללי בשירות.

24. ביטול

ברוב המקרים, לא ניתן לבטל הזמנה לאחר ביצועה מכיוון שתהליך הקיום מתחיל מיד על ידי הקמעונאים עבור רוב ההזמנות.

אם ניתן לבטל את ההזמנה שלך, הקמעונאי ייוודע לך שהוא הצליח לעשות זאת. אם הם אינם יכולים לבטל, לדוגמה, אם ההזמנה שלך כבר נשלחה, אז תצטרך לחכות למשלוח ולהחזיר את הסחורה בהתאם למדיניות ההחזרות שלנו.

על פי החוק החל, לצרכנים המתגוררים באיחוד האירופי, באזור הכלכלי האירופי ובבריטניה יש זכות לבטל או לחזור בהם מרכישות מסוימות תמורת החזר כספי. זכות הביטול או החזרה (להלן במשותף "זכות ביטול") מאפשרת לצרכנים מהאיחוד האירופי/אזור הכלכלי האירופי/בריטניה לבטל את רכישת המוצרים הפיזיים שלהם תוך 14 ימים מיום קבלת המשלוח ולהחזיר את הרכישה שלהם תמורת החזר כספי.

מלבד זאת, ומבלי להגביל את זכות הביטול של האיחוד האירופי/אזור הכלכלי האירופי/בריטניה, Fruugo מציעה מרצונה תקופת החזרה לכל הלקוחות ברחבי העולם. אנא ראו את מדיניות זכות המשיכה לפרטים אודות תהליך זה.

עליך ליידע אותנו על החלטתך לבטל את הזמנתך כפי שמופיע בדף החזרות, החזרים וביטולים שלנו. אנו ממליצים שתגיש את בקשתך דרך מרכז העזרה האינטראקטיבי שלנו, מכיוון שזוהי הדרך המהירה ביותר לבקש ביטול, אבל לקוחות המתגוררים באיחוד האירופי, באזור הכלכלי האירופי ובבריטניה יכולים, אם הם מעדיפים, למלא, להדפיס ולשלוח את טופס הביטול המודל להלן (אף על פי שזה אינו חובה):

אנא מלא את הפרטים למטה הקו, הדפס ושלח את הטופס ל:

צוות שירות הלקוחות, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, הממלכה המאוחדת.


אל: צוות שירות הלקוחות, Fruugo.com Limited, Fountain Street House, Fountain Street, Ulverston, Cumbria, LA12 7EQ, הממלכה המאוחדת.

בזאת אני מודיע שאני חוזר בי מחוזה המכירה של הטובין הבאים:

מספר הזמנה:

הוזמן בתאריך:

שמך:

הכתובת שלך:

כתובת הדוא"ל של חשבון השירות שלך:

חתימתך:

תאריך:

תצטרך גם להחזיר את המוצר/ים שלך לקמעונאי שממנו רכשת את הטובין כדי לאפשר לנו לטפל בהחזר הכספי שלך. זו תהיה כתובת שונה מזו שלעיל; ניתן לעשות זאת באמצעות מרכז העזרה האינטראקטיבי שלנו.

אל תשלח את המוצרים שלך ישירות ל-Fruugo - זה יעכב את הביטול וההחזר הכספי שלך.


25. סכסוכים וסמכות שיפוט חלה

קונים ומוכרים

אם אתה מוצא את עצמך בסכסוך עם משתמש אחר בשירות או עם צד שלישי, אנו מעודדים אותך ליצור קשר עם הצד השני ולנסות לפתור את הסכסוך בדרך ידידותית.

כל בעיה עם מוצר צריכה להיות מועלית בראש ובראשונה ישירות מול הקמעונאי המוכר את המוצר.

קונים ומוכרים שאינם מסוגלים לפתור סכסוך הקשור לעסקה בשירות יכולים לעבוד עם שירות הלקוחות של Fruugo כדי למצוא פתרון. על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של Fruugo, Fruugo עשויה לנסות לעזור לך לפתור סכסוכים בתום לב, אבל אנחנו לא ניתן פסיקות או החלטות בנוגע לסוגיות או תביעות משפטיות. ל-Fruugo אין חובה לפתור או לסייע בפתרון סכסוכים כלשהם.

אתה מסכים לשחרר את Fruugo מכל תביעות, דרישות ונזקים הנובעים מסכסוכים עם משתמשים אחרים או צדדים שלישיים.

קונים ו-Fruugo

אם מתגלע סכסוך בינך לבין Fruugo, אנו מעודדים אותך לפנות לשירות הלקוחות שלנו באמצעות מרכז העזרה שלנו כדי לחפש פתרון.

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי אנגליה וויילס ויפורש בהתאם להם. לגבי כל סכסוך הקשור להסכם זה, אתה מסכים להיכנע לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט האנגליים.

אתה או Fruugo יכולים להפנות סכסוכים העומדים בקריטריונים לגישור לפני מרכז ליישוב סכסוכים יעיל, https://www.cedr.com , או אם אתה מתגורר באיחוד האירופי, לפתרון באמצעות פלטפורמת

יישוב סכסוכים מקוונת של הנציבות האירופית, אליה ניתן לגשת כאן https://ec.europa.eu/consumers/odr .

26. מידע כללי

Fruugo לא תהיה אחראית כלפיך, בין אם בחוזה, בנזיקין (כולל רשלנות) או בדרך אחרת, על נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי, כל הפסד רווח (ישיר או עקיף), הפסד מכירות, אובדן מוניטין או שם טוב, הפסד עסקים, תביעות צד שלישי, הפסד כלכלי טהור הנובע מאו בקשר לביצוע או אי ביצוע התחייבויותינו על פי תנאי שימוש אלה, כולל נזק שניתן לצפותו באופן סביר בתאריך שבו אתה מזמין את המוצרים באמצעות השירות.

שום דבר בתנאי שימוש אלה לא ימנע או יגביל את אחריותנו על מוות או פציעה אישית הנגרמת על ידי רשלנות מצדנו.

אדם שאינו צד לתנאי שימוש אלה לא יהיה זכאי לאכוף תנאי כלשהו על פי חוק חוזים (זכויות צדדים שלישיים) 1999.

אם יימצא כי הוראה כלשהי בתנאי שימוש אלה אינה חוקית או ניתנת לאכיפה על ידי בית משפט, אי חוקיות או אי יכולת האכיפה של הוראה כזו לא ישפיעו על הוראות אחרות בתנאי שימוש אלה. כשל של Fruugo לאכוף זכות או הוראה כלשהי בתנאי השימוש לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כזו.

Fruugo רשאית להעביר או להמחות כל אחת מזכויותיה או למסור בקבלנות משנה את התחייבויותיה על פי תנאי שימוש אלה לצד שלישי כלשהו. Fruugo תהיה זכאית להעביר או להמחות את כל זכויותיה והתחייבויותיה (ללא הסכמתך המוקדמת) לכל אחת מחברות האחזקות שלה. אתה מסכים שחשבונך ב-Fruugo הוא אישי ובלתי ניתן להעברה. אינך רשאי להעביר או להמחות את זכויותיך או למסור בקבלנות משנה את התחייבויותיך על פי תנאי שימוש אלה למעט באישור מפורש בכתב של Fruugo.

תנאי שימוש אלה מסדירים את כל היחסים בינך לבין Fruugo ויהיו בתוקף למשך כל תקופת היחסים ביניכם. שום דבר הכלול בהסכם זה אינו נועד או אמור ליצור שותפות, מיזם משותף או יחסי סוכנות, העסקה או זיכיון בינך לבין Fruugo.

הסכם זה (כולל הנהלים והמדיניות המאוזכרים בו) מהווה את כל ההסכם בינך לבין Fruugo, ומחליף הסכמים קודמים בין הצדדים בנוגע לנושא הסכם זה.

שימושך בשירות עשוי להיות כפוף לתנאים נוספים החלים בעת שימוש בשירותי שותפים, תוכן צד שלישי או תוכנה של צד שלישי. כותרות הסעיפים בתנאי שימוש אלה הן לנוחיות בלבד.

תנאי שימוש אלה יישארו בתוקף גם לאחר שהגישה שלך לשירות הופסקה או שהשימוש שלך בשירות הסתיים.